Tilbake til alle kurs og arrangementer

Prosjektering av skoleanlegg

Oslo 24. mai 2018
Prosjektering av skoleanlegg
Kurs
Prosjektering
Dette kurset handler om planlegging og utforming av skoleanlegg med fokus på grunnskolens bygninger og uteområder. Sammenheng mellom pedagogikk og arkitektur, samarbeid mellom byggherre og arkitekt, universell utforming og inkluderende arkitektur, samt utforming av uteområder er temaer som blir belyst på kurset.
Pris
MNAL kr 3600,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
Øvrige kr 5000,-
MNLA kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset


For å skape en funksjonell- og samtidig inspirerende ramme for læring kreves god planlegging og godt samarbeid mellom ulike aktører i flere ulike faser:

Fra oppstart via programmering og anskaffelse til prosjektering og bygging.
Når anlegget er ferdigstilt er en god drift avgjørende for at anlegget skal fungere godt over tid.

I dette kurset skal vi gå nærmere inn i flere av disse fasene og får presentert erfaringer og eksempler på utfordringer og på gode løsninger.

Vi har invitert engasjerte fagfolk til å dele sine erfaringer og prosjekteksempler.

Målsetting med kurset: Bidra til økt kompetanse knyttet til programmering, planlegging og prosjektering av skoleanlegg.

Målgruppe: Arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter, ingeniører, pedagoger og byggherrer
(f.eks. Undervisningsbygg, kommunene, utdanningsetaten).

Les artikkelen Skolen som stedsutvikler som omhandler de samme temaene som kurset.

Ønsker du å følge dette kurset via strømming? Meld deg på her.
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset.

Illustrasjon. Nye Bø skole, Ola Roald AS Arkitektur, Foto Eva Rosa H Roald

Ønsker du å skrive ut programmet, se utskriftsvennlig vedlegg nederst på siden.

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905 Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0900 – 0915
Introduksjon til temaet 
Om prosjektering av skoler - erfaringer og eksempler
v/ Ola Roald, arkitekt, Ola Roald Arkitektur

0915 – 1000
Skolens planløsning i et pedagogisk perspektiv 
Om sammenhengen mellom arkitektoniske løsninger, interiør og pedagogisk praksis.
Eksempler på framtidsrettede skoleanlegg med variasjon i læringsmiljøer og læringsaktiviteter. Vekt på utforming av trinnarealer, generelle læringsarealer og skolens hjerte.
v/Beate Aske Løtvedt, pedagogisk skoleplanlegger, WSP Norge as

0955 – 1010
Pause

1015 – 1045
Dypdykk i programmering 
Hvorfor lager vi amfi, hvor plasserer vi heiser, hva med uu og lys
v/ Leif Daniel Houck, arkitekt MNAL/forsker, NMBU


1045 -1130
Erfaringer med «Totalentreprise med løsningsforslag (design)» 
Pris med design, tillatt med forhandlinger.
v/Kristin Borander Prosjektleder, WSP Norge AS

1130 – 1215
Lunsj

1215-1245
Erfaringer med prosjektering av barne- og ungdomsskoler
Sædalen skole i Bergen, Gol, Smøla, Kristianslyst i Stavanger, mfl.
v/ Jan-Vidar Monsen, Sivilarkitekt MNAL, Arkitektene VIS-À-VIS AS

1245 -1315
Den aktive skolegården
Hvordan skolens utearealer kan invitere alle til lek, aktivitet og læring
v/Espen Evensen Reinfjord, landskapsarkitekt, gruppeleder Asplan Viak, Arendal

1315 - 1345
Energi, miljø og drift av moderne skolebygg, erfaringer fra Drammen
v/Geir Andersen, Teknisk leder, Drammen eiendom

1345 - 1400
Pause

1400 - 1430
Bruk av tre og massivtre i skoler, eksempler fra Bergensområdet
v/ Ola Roald, arkitekt, Ola Roald Arkitektur

1430 – 1530
Skoleeksempler og erfaringer fra Danmark
Fredriksbjerg skole, Aarhus C, mfl.
Kasper Kyndesen, Partner Head of Market & Lead Design Architect, HLA Norge
Jakob Strømann-Andersen Lead Sustainability Engineer, PhD, DGNB Auditor - Urban Districts

1530 – 1600
Et skoleanlegg kan være mer enn en skole
v/Siv Marit Stavem, cand.paed, Skoleplanlegger, Norconsult AS

1600 – Slutt
Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
24. mai kl 09:00 til
24. mai kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
23. mai 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått