Tilbake til alle nettkurs

Fortetting for kvalitet (opptak)

13. mars 2018
Fortetting for kvalitet (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Fortetting for å oppnå kvalitet er en utfordrende og kompleks oppgave. Det nye man bringer inn skal tilpasses både til sted, landskap og bebyggelse. På et makronivå er det mange politiske føringer, regler og krav som må følges, på et mikronivå må man ta hensyn til skala, volum, høyde, lys og luft for å skape gode steder for mennesker.
Pris
MNAL kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
MNLA kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hvordan vi velger å bo og organisere byene våre har stor betydning for bærekraft stedsidentitet og livskvalitet. Flere norske storbyer arbeider målrettet for å gjennomføre klimaløsninger innen transport, bygg, avfallshåndtering og fornybar energi.

På dette kurset skal vi se nærmere på modeller og eksempler på fortetting og hvilke mekanismer som best former de gode stedene.

Kurset tar for seg ulike perspektiver og metoder:

Nabolagsperspektiver
Hvordan påvirkes vi av ulike fortettingsstrategier i mellomskala / nabolagsperspektiv? Hvordan kan vi unngå at fortetting blir- eller oppleves som trangt? Hvilke metoder legges til grunn for å definere gode bomiljø? Hvilke metoder har vi for å måle de gode kvalitetene? Tetthetskravet påvirker også planløsninger, når vi bygger tettere og mer i høyden.

Metoder og modeller for fortetting - Workshop – ”Å fortette”
Fortetting som utgangspunkt for en verdidiskusjon: Hvorfor og hvordan skal fortetting foregå? 
Høyt og spredt eller Lavt og tett? Vi utdyper og drar ut ytterpunkter i begge disse perspektivene gjennom teoretiske og praktiske eksempler. Hvordan høy utnyttelse og høye bygg kan bidra til positiv byutvikling og hvordan høy utnyttelse med lav bebyggelseshøyde kan bidra til positiv byutvikling.

Regionale perspektiver
Hvordan påvirker våre forestillinger om urbanitet og landlig livsstil våre svar på bærekraftig byutvikling i et regionalt perspektiv? Hvilke metoder og kunnskapsgrunnlag har vi for å avgjøre riktig tetthet? Hvilke handlingsrom har brukere, utbyggere, arkitekter, kommuner og statlige aktører for å påvirke utformingen av et område som skal fortettes? 

Vi har invitert arkitekter, forskere, gründere, kreative byutviklere til en kursdag om fortetting og utvikling av gode bærekraftige byer, med høy kvalitet.

Målgruppe: Kurset passer for arkitekter/ planleggere som trenger påfyll i en hverdagsaktuell problemstilling og som ønsker å være delaktig i gode løsninger for fortetting i en stor, mellomstor og liten skala.

Kurset er utviklet i samarbeid med Sweco.

Illustrasjon: Mathallen-området, Niels Torp arkitekter, Infill/Aspelin Ramm i Oslo, foto: Finn Ståle Felberg

OM NETTKURSET FORTETTING FOR KVALITET:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Fortetting for kvalitet” som ble holdt 13. mars 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Ca 10 minutter
Velkommen og introduksjon til tema
v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, NAL, og kursleder Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco 


Nabolagsperspektiver 1 
Ca 20 minutter
Klimanøytral byutvikling 
Erfaringer fra bydelstransformasjon på Lillehammer.
v/ Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

Ca 30 minutter
Verdier og kvaliteter i fortettingsområdet Oslo 
v/ Bjørnar Johnsen, Oslo House


Metoder og modeller for fortetting

Ca 40 minutter
Metoder for å sikre kvalitet i fortetting
Om nødvendigheten av god stedskunnskap/forståelse, bruk av ulike typer verktøy, om hensynsfull tilpasning og om gode arbeidsprosesser.
v/Anne Traaholt, seniorrådgiver arkeologi, og Herdis Johanne Sletmo, Akershus fylkeskommune

Ca 30 minutter
Workshop - å fortette 
v/ Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

Ca 20 minutter
Oppsummering og diskusjon workshop 
Spørsmål og diskusjon
Oppsummering
v/ v/ Hans Kristian Ryttersveen og Ida Harildstad, Sweco 

NABOLAGSPERSPEKTIVER 2

Ca 45 minutter
Fortetting i praksis - hva er kvalitet i fortetting 
v/ Einar Lunøe, Alt arkitekter as

REGIONALE PERSPEKTIVER

Ca 30 minutter
Forestillinger om forstaden (eller det suburbane)
v/Per Gunnar Røe – Universitetet i Oslo, inst. for sosiologi og samfunnsgeografi

Ca 30 minutter
«The Grorud Valley – borderline suburbia» 
v/ Espen Aukrust Hauglin, universitetslektor, AHO


Selges frem til
30. juni 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått