Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kreativ medvirkning - samskaping

Oslo 12. april 2018
Kreativ medvirkning - samskaping
Kurs
Profesjonalisering
Dette kurset handler om hvordan medvirkning og samskaping kan brukes som metode innenfor arkitektur, byplanlegging og design. Samskaping er en åpen prosess der en virksomhet involverer brukergrupper eller andre interessenter i utvikling, design og implementering av produkter, tjenester eller konsepter. Utviklet i samarbeid med Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Design og arkitektur Norge (DOGA).
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
NAL - studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Samskaping skjer i interaksjonen mellom virksomheten og brukerne, og bidrar til utvikling av erfaring og kunnskap. I Plan- og bygningsloven stilles det krav til medvirkning i planprosesser. Denne medvirkningen kan gjennomføres på mange ulike måter, for eksempel folkemøter, verksteder, og høringer med mer. I utvikling, programmering og organisering av byggeprosjekter, interiører og designprodukter inviteres brukere inn på ulike måter for å bidra utvikling av funksjoner og tjenester.  

Gjennom internett og bruk av sosiale medier ligger store mengder informasjon og kunnskap åpent og tilgjengelig. Ny teknologi og programvare har gjort det enklere å både dele og utvikle nye tanker og ideer med andre som har samme interesser. Fra å være passive mottakere ser man nå brukerne som viktige kilder til nye idéer og som verdifulle medskapere. Men prosessen kan være krevende og nytten utebli dersom man ikke vet hvordan man skal bruke det som kommer ut av prosessen. 

Utvikling av nye prosjekter i et sammensatt samfunn blir kunnskap og forståelse av brukeren og konteksten stadig viktigere, men må kunne styre prosesser og håndtere brukere i ulike sammenhenger. I utlysningene av prosjekter og oppdrag stilles det krav som forutsetter et bevisst forhold til dette hos planleggere, urbanister, arkitekter, interiørarkitekter og designere.

På kurset får du presentert metoder og verktøy samt eksempler på hvordan det endelige resultatet påvirkes når brukerne tas med i utviklingen og utforming (samskaping) av bygg, byer, interiører og designprodukter. 

Målsetting: Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan man kan benytte medvirkning og samskaping som metode i utviklingen av arkitektur, interiør og designprosjekter. Bevisstgjøre og dyktiggjøre deltakerne til å kunne konkurrere om prosjekter som setter krav til medvirkning som del av utviklingsprosessen.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere, urbanister, interiørarkitekter, produkt- tjenestedesignere og andre interesserte 

 

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming?

Meld deg på her:

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Last ned programmet i pdf-format nederst på siden.

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Andreas Fadum Haugstad, Arkitekt MNAL, Prosjektleder NAL/BYLIVsenteret

0905 – 0945
Hvorfor er medvirkning viktig? Hvordan får vi mest ut av det?
Hvordan kan medvirkning og samskaping brukes i planlegging, prosjektering og design? Hva er fellestrekk, hva er ulikt? Hvilke verktøy fungerer best i de ulike skalaene? Hvilke metoder og verktøy passer når? Erfaringer og refleksjoner.
Kenneth Dahlgren, Sosiolog, Partner, Rodeo arkitekter

0950 – 1020
Aktøranalyse som del av en medvirkningsprosess
Hva gjør vi for eksempel i et transformasjonsområde hvor "aktøren" ikke er der - ennå?
Erfaringer og eksempler fra planprosesser i Oslo og Drammen.
Karoline Birkeli-Gauss, Planlegger. Plan, Asplan Viak AS

1020 – 1035
Pause

1035 – 1120
Mapping i Kvadraturen – dialogbasert medvirkning og samskapning i strategiske aktørfelleskap
Kreative metoder for sosial analyse, eksperimentelle planprosesser, nordiske og internasjonale samskapingsmodeller.
Kjersti Wikstrøm, Arkitekt og byplanlegger, A-lab

1125 – 1155
Samskaping på Tøyen
Tøyen torg og Byverkstedet, medvirkning og midlertidighet som metoder
Matti Lucie Arentz, Seniorkurator, Design og arkitektur Norge (Doga)

1200 – 1245
Lunsj

1250 - 1310
Folketråkk – et verktøy for medvirkning og samskaping - om metodevelgeren i verktøyet
Ingvil Hegna Seniorrådgiver Arkitektur, Design og arkitektur Norge (Doga)
Folketråkk er en videreutvikling av Barnetråkk. Utvalgte pilotkommuner har prøvd ut og videreutviklet dette verktøyet, studenter fra NMBU har vært involvert.

1315 -1400 
«Idea work» - Snøhettas metode
Kreativ medvirkning og samskaping i prosjektutvikling
Hans Martin Frostad Halleraker, Arkitekt MNAL, Snøhetta


1400 - 1415
Pause

1415 – 1500
Med rommet som verktøy
Utvikling og gjennomføring av medvirkningsprosesser i utvikling av rom
Urd Schjetne, Interiørarkitekt MNIL/ interiørarkitekturfaglig leder, tegn3

1500 – 1545
Hvordan kan medvirkning skape økt tilhørighet for vanskeligstilte?
- (mer)verdien av inkludering
Else Abrahamsen, Interiørarkitekt MNIL, Makers Hub

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon, oppsummering
Andreas Fadum Haugstad, Arkitekt MNAL, Prosjektleder NAL/BYLIVsenteret

1600 – Slutt
Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
12. april kl 09:00 til
12. april kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
11. april 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått