Tilbake til alle kurs og arrangementer

Utfordringer i komplekse byggesaker - Tromsø

Tromsø 17. april 2018
Utfordringer i komplekse byggesaker - Tromsø
Kurs
Lovverk
For arkitekter og ingeniører som arbeider på eller driver eget kontor er det nødvendig å ha god kjennskap til Plan – og bygningsloven. Særdeles viktig er det å være bevisst på hva rollen som ansvarlig søker- og ansvarlig prosjekterende i byggesaker innebærer.
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
Arkitektbedriftene/RIF/FBA kr 3600,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I dette kurset tar vi opp sentrale utfordringer i byggesaker som mange kommer opp i og hvor eksempler og praksis kan diskuteres. Advokat Anders Evjenth tar oss gjennom både formelle og materielle krav som vi må være oppmerksomme og bevisste på. I tillegg til punktlisten under vil aktuelle nyheter i PBL omhandles.

Vi inviterer også tre lokale aktører; en ingeniør, en arkitekt og en byggesaksbehandler til å bidra med erfaringer og eksempler. Det åpnes for spørsmål og diskusjon underveis i kurset.

Hovedforedragsholder Advokat Anders Evjenth vil blant annet berøre følgende punkter i forbindelse med byggesaken:

Formelle krav:
Forhåndskonferanse
Krav til søknad
Ansvarsfordeling og Kompetansekrav i byggesaken, og de ansvarliges roller
Kommunens behandling av søknaden

Materielle krav:
Reguleringsplanen – tolkning av formål og bestemmelser
Minstekrav til infrastruktur
Håndtering av privates rettigheter
Tilsyn og kontroll
Dispensasjon og fravik

Les artikkelen om kursserien:
Kurset «Utfordringer i komplekse byggesaker» går Norge rundt!


Målsetting med kurset: Få dypere innsikt i Plan- og bygningsloven. Bli tryggere i rollen som prosjekterende og ansvarlig søker.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, byggesaksbehandlere og ingeniører som arbeider med prosjekter og byggesøknader.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Nord-Norges arkitektforening (NAF), Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (Ain).

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Magnus Vågan, Norge-Norges arkitektforening (NAF) 

Tema del 1: Krav til søknaden og kommunens behandling

0905 – 1030
Søknadsplikt, dokumentasjon, saksbehandling
Når er det søknadsplikt og når kan endringsmelding kreves? Søknadens innhold og hvordan skal den dokumenteres, innhold i søknad om dispensasjon med mer.
Anders Evjenth, advokat, partner i Hjort advokater
Spørsmål og diskusjon underveis

1030 – 1045
Pause

1045 - 1130
Søknadsplikt, dokumentasjon, saksbehandling
Kommunens ansvar for saksbehandlingen, frister og type vedtak med mer.
Anders Evjenth, advokat, partner i Hjort advokater
Spørsmål og diskusjon underveis

1130 -1200
Kommunens behandling av søknader 
Kommunens forventninger til ansvarlig søker og andre aktører i byggesaken.
v/ Kjetil Brekmo, leder tilsyn, Byggesaksavdelingen i Tromsø kommune
Spørsmål og diskusjon underveis


1200 – 1245
Lunsj


Tema del 2: Ansvar, kontroll og tilsyn – fokus på komplekse byggesaker

1245-1345
Ansvar og kontroll og tilsyn i byggesaker
Utdypende om rollene til og oppgavene til søker, prosjekterende og kontrollerende med mer.
Anders Evjenth, advokat, partner i Hjort advokater
Spørsmål og diskusjon underveis

1345-1415
Gjennomføring av uavhengig kontroll
Erfaringer fra praksis
v/ John Arvin Jensen, Prosjekt- og byggeleder, Sweco Norge


1415 -1430
Pause


Tema del 3: Om krav til utforming - estetikk og visuelle kvaliteter

1430 – 1515
Krav til utforming i planer og lovverk
Hvordan håndtere kravene til utforming («visuelle kvaliteter»). Hvordan skal man håndtere planbestemmelser?
Anders Evjenth, advokat, partner i Hjort advokater
Spørsmål og diskusjon underveis

1515 – 1545
Kvalitet og estetikk - råd ved utforming
Erfaringer fra praksis
v/ Arkitekt, Gisle Løkken, Arkitekt MNAL, 70°N arkitektur as


1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon
Oppsummering

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Illustrasjon: Tromsøbrua, Ghilardi + Hellsten

STED
Kommunestyresalen, Rådhuset

Tromsø
VARIGHET
17. april kl 09:00 til
17. april kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
16. april 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått