Tilbake til alle nettkurs

Fremtidens kontorarbeidsplass (opptak)

13. februar 2018
Fremtidens kontorarbeidsplass (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser og fleksikontor har blitt virkeligheten for mange arbeidstakere idag. Antallet cellekontorer er redusert og mange virksomheter har gått over til åpne landskap. Det avsettes mindre areal pr. person, samtidig som vi vet at den største verdien ligger i verdiskapingen og ikke arealet i seg selv. Kritiske røster advarer mot at kostnader ved dårligere arbeidsmiljø kan overstige innsparte arealkostnader.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
FBA kr 2800,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I forbindelse med utvikling av nytt regjeringskvartal er det vedtatt arealbegrensning; maksimum 23 kvm pr person og fleksikontor med ”clean desk og free seating” med 75% «samtidighet». De ansatte skal daglig finne nye arbeidsstasjoner egnet for dagens oppgaver og etterlate dem ryddet til neste bruker. Dette kan bli normen for fremtidens kontorarbeidsplasser i Norge.

For de som utvikler kontorarbeidsplasser er utfordringen å finne den beste måtene å organisere arbeidshverdagen for den enkelte. Forskjellige arbeidsoppgaver kan kreve ulik organisering av kontoret for å oppnå økt trivsel og effektivitet. Det er forskjell på intenst samarbeid i team og konsentrasjonskrevende arbeid hvor fungerende korttidshukommelse ar avgjørende. Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning har i mange prosjekter gitt gode resultater, forutsetningen at alle bidrar helt fra start i planleggingsfasen.

På kurset få du presentert eksempler hvor tverrfaglig samarbeid om konstruksjon, planløsning, materialbruk og estetikk som har bidratt til vellykkede prosjekter og fornøyde oppdragsgiverne og arbeidstakere. Fysiske forhold som akustikk, dagslys og luftkvalitet mm som har betydning for trivsel og ytelse på kontorarbeidsplassen. Det er også satt fokus på betydningen av samspillet mellom tekniske løsninger og arkitektonisk kvalitet for å skape et godt innemiljø.
Vi har invitert forskere, arkitekter og interiørarkitekter og andre fagpersoner til å belyse dette viktige temaet.

Målsetting: Etter endt kurs skal du bli bedre istand til å ta gode valg av løsninger for ulike brukergupper og typer kontorarbeid.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, byggherrer / eiendomsforvaltere, interiørkonsulenter, entreprenører og andre som opptatt av utforming av moderne arbeidsplasser og kontorløsninger.

Kurset arrangeres i samarbeid med Faggruppen for bygg og anlegg.

OM NETTKURSET FREMTIDENS KONTORARBEIDSPLASS:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Fremtidens kontorarbeidsplass” som ble holdt 13. februar 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:


Ca 40 minutter
Arbeidsmiljø i kontorlandskap og fleksikontor
Fordeler og ulemper sett fra et helse og arbeidsmiljøperspektiv
v/ Jan V Bakke, overlege, Arbeidstilsynet

Ca 30 minutter
Kontorarbeidsplasser - dagens regelverk
Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i tilknytning til planlegging og prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter (medvirkning med mer)
v/Aleksander Ribe, Seniorrådgiver, Jurist, Arbeidstilsynet
Ribe er også nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets byggesaksbehandling.

Ca 30 minutter
Innemiljøfaktorer på kontorarbeidsplassen
Luftkvalitet, materialbruk, teppegulv, dagslys og utsyn
v/ Jan V Bakke

Ca 30 minutter
Akustikk i fleksikontor
Lydisolering, romakustikk, tilfredsstillende lydforhold.
v/Tore Moen, Brekke og Strand Akustikk AS

Ca 45 minutter
Erfaringer fra praksis
v/Elisabeth Paus – Interiørarkitekt MNIL, iArk AS, Oslo

Ca 45 minutter
Aktivitetsbasert arbeid – fremtidens arbeidsplass eller fremtidens fallitt, hva sier forskningen?
Case: Sparebank 1 SR-Bank, Gjensidige og Deloitte.
v/ Mari Skogland, Mellomrom, NTNU

Ca 45 minutter
Statsbyggs arbeid med fremtidige kontorarbeidsplasser
Hva sier den statlige normen, muligheter og utfordringer.
1430-1500 v/ Sidsel Jerkø, Sjefarkitekt, Statsbygg (30 minutter)
1500-1515 v/ Gunhild Synnes, Seniorarkitekt, Statsbygg (15 minutter)


Ca 30 minutter
Cellekontor, kontorlandskap eller free seating – hva er vi enige om?
v/Oddvar Skjæveland, seniorforsker ved Høgskulen på Vestlandet og rådgiver i Mellomrom Arkitekturpsykologi

Foto: Posten, interiørarkitekter IARK, foto Yvonne Wilhelmsen

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke