Tilbake til alle nettkurs

Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging (opptak)

8. februar 2018
Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Illustrasjon: Plankart Høgåsen, Sweco
Dagens globale utfordringer gjør at vi må planlegge og utforme mer bærekraftige og tettere byer i et stadig raskere tempo. Som arkitekter og planleggere må vi gjøre det vi kan for å unngå at dette går på bekostning av bo- og bykvalitet, sosiale og kulturelle aktiviteter, næringsliv, sikkerhet, trygghet, friluftsliv og biodiversitet.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven skaper utfordringer i forhold til kapasitet, kompetanse, fremdrift og fleksibilitet for private og offentlige prosjekter. Samtidig er planene viktige for å skape forutsigbarhet og muligheter for private aktører og investorer.

På kurset skal vi se nærmere på de sentrale problemstillinger og tema i planleggingen på regionalt, kommunalt og lokalt nivå. Vi går inn på ulike aktørers tenke- og arbeidsmåter i planlegging og byutviklingen og på hvilke konsekvenser disse har for muligheten til å arbeide mot en bærekraftig byutvikling.

Håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt i samarbeidet mellom det offentlige og det private- med næringsutviklere er også et tema. Du får innsikt i hvordan samarbeidsprosesser best kan forme framtidas samfunn.

Vi har invitert arkitekter, forskere, gründere, kreative byutviklere til en kursdag om planlegging og utvikling av gode byer, med høy kvalitet.

Kurset er utviklet i samarbeid med Sweco Norge AS og ledes av prosessledere fra Sweco.
Les mer om kursledelse og foredragsholdere her.

Kurset passer for arkitekter/ planleggere som har noe erfaring med reguleringsplanlegging og som ønsker påfyll, spisskompetanse.

Deltakere på dette kurset får et spesialtilbud på nettkurset Reguleringsplanlegging for arkitekter, kr. 500 for medlemmer av NAL og NLA, kr. 750 for øvrige. Når du følger lenken og kjøper kurset, vil ordinær pris komme opp, men du vil bli fakturert tilbudspris. Nettkurset er tilgjengelig frem til 1.1.19. Tilbudet gjelder den enkelte deltaker. Fremvisning i grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

OM NETTKURSET KVALITET OG DETALJERING I REGULERINGSPLANLEGGING: 
Nettkurset er et opptak av kurset ”Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging” som ble holdt 8. februar 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. 

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Ca 10 minutter
Introduksjon til tema for hele kurset
Kursleder v/ Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco Norge AS


Bolk 1: Introduksjon til
planlegging
Hvorfor planlegger vi og hva bør ikke planlegges? Hvordan kan vi planlegge mer bærekraftig? Metoder og strategier, fallgruver.

Ca 45 minutter
Bærekraftig planlegging VS Kampen om arealene.
v/ Nicolai Winge, jurist, Ph.D. Førsteamanuensis i rettsvitenskap.UiO/NMBU

Bolk 2: Plan- og bygningsloven i praksis og hvordan planlegger vi mer effektivt?
Hva skal bestemmes i planforslaget og hva omfattes av andre lover og forskrifter? Gjennomgang av gode og dårlige bestemmelser (fallgruver). Hva er juridisk mulig å sikre og hva hører ikke hjemme i reguleringsbestemmelsene? Hva med tilgrensende lovverk?

Ca 45 minutter
Reguleringsbestemmelser i praksis og forskrift om konsekvenskvensutredning
v/ Fredrik Holth, dosent, NMBU

Ca 15 minutter
Spørsmål og diskusjon
v/ Nicolai Winge og Fredrik Holth

Bolk 3: Konsekvensutredning/tverrfaglighet 
Hva betyr egentlig vurderingene i konsekvensutredningen og hvordan kan disse implementeres på en god måte i planforslaget? Hvorfor skal vi arbeide tverrfaglig tidlig i prosessen? Hvorfor konsekvensutredning?

Ca 45 minutter
Konsekvensutredningen som premissgiver for planforslaget
v/ Marius Fiskevold, landskapsarkitekt, Sweco Norge AS

Ca 45 minutter
Kompakt byutvikling - muligheter og utfordringer
v/Gro Sandkjær Hansen, By- og regionforskningsinstituttet, NIBR


Bolk 4: Verdier og samspill i planleggingen
Styring av kompakt byutvikling - hvordan brukes overordnede planer til å balansere motstridende hensyn? Hvordan sikres kvaliteter i planforslaget? Hva er hensiktsmessig detaljeringsnivå? Hvordan sikrer vi forutsigbarhet i planforslaget for beboere, utbyggere og kommune?

13.30 – 14.15
Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer
v/Gro Sandkjær Hansen, By- og regionforskningsinstituttet, NIBR

Ca 30 minutter
Verdier og kvaliteter i planforslaget
Samspillet mellom utbygger, arkitekt og rådgiver.
v/Gunnar Oveland, direktør forretningsutvikling/Utviklingsdirektør Aspelin Ramm Eiendom

Ca 45 minutter
Hvordan sikrer vi gode planer – fra helhet til detalj
Planprosess, tverrfaglighet - eksempler fra praksis
v/Barbara Ascher, Arkitekt MNAL, Sweco Norge AS

Ca 45 minutter
Kvalitet og detaljering - fra plan til virkelighet
v/ Christian Dahle, Arkitekt MNAL, partner, daglig leder C.F. Møller, Oslo

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke