Tilbake til alle nettkurs

Fremtidens kontorarbeidsplass (direkte strømming)

13. februar 2018
Fremtidens kontorarbeidsplass (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser og fleksikontor har blitt virkeligheten for mange arbeidstakere idag. Antallet cellekontorer er redusert og mange virksomheter har gått over til åpne landskap. Det avsettes mindre areal pr. person, samtidig som vi vet at den største verdien ligger i verdiskapingen og ikke arealet i seg selv. Kritiske røster advarer mot at kostnader ved dårligere arbeidsmiljø kan overstige innsparte arealkostnader.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
FBA kr 2800,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I forbindelse med utvikling av nytt regjeringskvartal er det vedtatt arealbegrensning; maksimum 23 kvm pr person og fleksikontor med ”clean desk og free seating” med 75% «samtidighet». De ansatte skal daglig finne nye arbeidsstasjoner egnet for dagens oppgaver og etterlate dem ryddet til neste bruker. Dette kan bli normen for fremtidens kontorarbeidsplasser i Norge.

For de som utvikler kontorarbeidsplasser er utfordringen å finne den beste måtene å organisere arbeidshverdagen for den enkelte. Forskjellige arbeidsoppgaver kan kreve ulik organisering av kontoret for å oppnå økt trivsel og effektivitet. Det er forskjell på intenst samarbeid i team og konsentrasjonskrevende arbeid hvor fungerende korttidshukommelse ar avgjørende. Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning har i mange prosjekter gitt gode resultater, forutsetningen at alle bidrar helt fra start i planleggingsfasen.

På kurset få du presentert eksempler hvor tverrfaglig samarbeid om konstruksjon, planløsning, materialbruk og estetikk som har bidratt til vellykkede prosjekter og fornøyde oppdragsgiverne og arbeidstakere. Fysiske forhold som akustikk, dagslys og luftkvalitet mm som har betydning for trivsel og ytelse på kontorarbeidsplassen. Det er også satt fokus på betydningen av samspillet mellom tekniske løsninger og arkitektonisk kvalitet for å skape et godt innemiljø.
Vi har invitert forskere, arkitekter og interiørarkitekter og andre fagpersoner til å belyse dette viktige temaet.

Målsetting: Etter endt kurs skal du bli bedre istand til å ta gode valg av løsninger for ulike brukergupper og typer kontorarbeid.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, byggherrer / eiendomsforvaltere, interiørkonsulenter, entreprenører og andre som opptatt av utforming av moderne arbeidsplasser og kontorløsninger.

Kurset arrangeres i samarbeid med Faggruppen for bygg og anlegg.

OM STRØMMING: 
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.


PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0945
Arbeidsmiljø i kontorlandskap og fleksikontor
Fordeler og ulemper sett fra et helse og arbeidsmiljøperspektiv
v/ Jan V Bakke, overlege, Arbeidstilsynet

0945 – 1015
Kontorarbeidsplasser - dagens regelverk
Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i tilknytning til planlegging og prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter (medvirkning med mer)
v/Aleksander Ribe, Seniorrådgiver, Jurist, Arbeidstilsynet
Ribe er også nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets byggesaksbehandling.

Spørsmål og diskusjon

1015 – 1030
Pause

1030 -1100
Innemiljøfaktorer på kontorarbeidsplassen
Luftkvalitet, materialbruk, teppegulv, dagslys og utsyn
v/ Jan V Bakke

1100 – 1130
Akustikk i fleksikontor
Lydisolering, romakustikk, tilfredsstillende lydforhold.
v/Tore Moen, Brekke og Strand Akustikk AS

1130 – 1145
Spørsmål og diskusjon


1145 - 1230
Lunsj

1230 - 1315
Erfaringer fra praksis 
v/Elisabeth Paus – Interiørarkitekt MNIL, iArk AS, Oslo 

1315 - 1400
Aktivitetsbasert arbeid – fremtidens arbeidsplass eller fremtidens fallitt, hva sier forskningen? 
Case: Sparebank 1 SR-Bank, Gjensidige og Deloitte. 
v/ Mari Skogland, Mellomrom, NTNU 

1400 - 1415
Spørsmål og diskusjon

1415 - 1430
Pause

1430 - 1515 
Statsbyggs arbeid med fremtidige kontorarbeidsplasser
Hva sier den statlige normen, muligheter og utfordringer.
1430-1500 v/ Sidsel Jerkø, Sjefarkitekt, Statsbygg
1500-1515 v/ Gunhild Synnes, Seniorarkitekt, Statsbygg


1515 - 1545
Cellekontor, kontorlandskap eller free seating – hva er vi enige om?
v/Oddvar Skjæveland, seniorforsker ved Høgskulen på Vestlandet og rådgiver i Mellomrom Arkitekturpsykologi

1545 Oppsummering

1600 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Posten, interiørarkitekter IARK, foto Yvonne Wilhelmsen

 

 

Selges frem til
13. februar 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått