Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging

Oslo 8. februar 2018
Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Dagens globale utfordringer gjør at vi må planlegge og utforme mer bærekraftige og tettere byer i et stadig raskere tempo. Som arkitekter og planleggere må vi gjøre det vi kan for å unngå at dette går på bekostning av bo- og bykvalitet, sosiale og kulturelle aktiviteter, næringsliv, sikkerhet, trygghet, friluftsliv og biodiversitet.
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven skaper utfordringer i forhold til kapasitet, kompetanse, fremdrift og fleksibilitet for private og offentlige prosjekter. Samtidig er planene viktige for å skape forutsigbarhet og muligheter for private aktører og investorer.

På kurset skal vi se nærmere på de sentrale problemstillinger og tema i planleggingen på regionalt, kommunalt og lokalt nivå. Vi går inn på ulike aktørers tenke- og arbeidsmåter i planlegging og byutviklingen og på hvilke konsekvenser disse har for muligheten til å arbeide mot en bærekraftig byutvikling.

Håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt i samarbeidet mellom det offentlige og det private, med næringsutviklere, er også et tema. Du får innsikt i hvordan samarbeidsprosesser best kan forme framtidas samfunn.

Vi har invitert arkitekter, jurister, forskere, gründere, kreative byutviklere til en kursdag om planlegging og utvikling av gode byer, med høy kvalitet.

Kurset passer for arkitekter/ planleggere som har noe erfaring med reguleringsplanlegging og som ønsker påfyll og spisskompetanse.

To av foredragsholderne, Holth og Winge, har skrevet bok sammen om temaet, "Plan- og bygningsrett kort forklart". 

Kurset er utviklet i samarbeid med Sweco Norge AS og ledes av Sweco.

Spesialtilbud: Deltakere på dette kurset får et spesialtilbud på nettkurset Reguleringsplanlegging for arkitekter, kr. 500 for medlemmer av NAL og NLA, kr. 750 for øvrige. Bruk kommentarfeltet for å vise at du deltar på "Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging". Når du følger lenken og kjøper kurset, vil ordinær pris komme opp, men du vil bli fakturert tilbudspris. Nettkurset er tilgjengelig frem til 1.1.19. Tilbudet gjelder den enkelte deltaker. Fremvisning i grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Ønsker du å delta via direkte strømming? 

Følg denne lenken for påmelding.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:
08.30 – 09.00
Registrering / kaffe

09.00 – 09.05
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

09.05 – 09.15
Introduksjon til tema for hele kurset
Kursleder v/ Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco Norge AS.

09.15 – 10.00 
Bærekraftig planlegging VS Kampen om arealene.
v/ Nikolai Winge, jurist, Ph.D. Førsteamanuensis i rettsvitenskap UiO/NMBU

10.00 – 10.45
Reguleringsbestemmelser i praksis
v/ Fredrik Holth, dosent, NMBU

10.45 – 11.00
Pause

11.00 – 11.15
Spørsmål og diskusjon
v/ Nikolai Winge og Fredrik Holth

11.15 – 12.00
Konsekvensutredningen som premissgiver for planforslaget
v/ Marius Fiskevold, landskapsarkitekt, Sweco Norge AS


1200 – 12.45
Lunsj

1245 – 1330
Kompakt byutvikling - muligheter og utfordringer
v/Gro Sandkjær Hansen, By- og regionforskningsinstituttet, NIBR

13.30 – 1400
Verdier og kvaliteter i planforslaget
Samspillet mellom utbygger, arkitekt og rådgiver.
v/Gunnar Oveland, direktør forretningsutvikling/Utviklingsdirektør Aspelin Ramm Eiendom

14.00 – 14.15
Pause

14.15 – 15.00
Hvordan sikrer vi gode planer – fra helhet til detalj
Planprosess, tverrfaglighet - eksempler fra praksis
v/Barbara Ascher, Arkitekt MNAL, Sweco Norge AS

15.00 – 15.45
Kvalitet og detaljering - fra plan til virkelighet
v/ Christian Dahle, Arkitekt MNAL, partner, daglig leder C.F. Møller, Oslo

Spørsmål og diskusjon

15.45 – 16.00
Oppsummering av dagen
v/ kursleder Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco Norge AS

1600 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Illustrasjon: Planinnsyn/ Plan- og bygningsetaten i Oslo

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
8. februar kl 09:00 til
8. februar kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
7. februar 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått