Tilbake til alle nettkurs

Opphavsrett og etiske regler (opptak)

19. januar 2018
Opphavsrett og etiske regler (opptak)
Nettkurs
Lovverk
GRATIS FOR MEDLEMMER AV NAL. Hvilke rettigheter har du som arkitekt til ditt åndsverk? Til dette minikurset har vi invitert eksperter på opphavsrett til å utdype dette. Vi setter også fokus på NALs etiske regler og hvordan de kan bidra til et godt kollegialt miljø i bransjen.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

NALs etiske regler – hvorfor er de viktige?
Første bestemmelse i reglene lyder slik:” Siktemålet med NALs etiske regler er å opprettholde en god yrkesetikk blant forbundets medlemmer. Reglene gjelder for alle medlemmer av NAL, uansett yrkesmessig situasjon. Det enkelte medlem plikter å kjenne dette regelverk og å etterleve det i hele sin medlemsperiode”.

Dette første bestemmelse oppsummerer hensikten bak regelverket. Eventuelle brudd på disse reglene kan rapporteres til Komité for etikk og tvister. Denne komitéen består av erfarne arkitekter som tar stilling til om et brudd på reglene har forekommet, basert på saksopplysninger fra de involverte partene.

Per Rygh, tidligere konkurranseleder i NAL vil snakke om bakgrunn og behovet for etiske retningslinjer. Han vil også ta for seg noen eksempler på saker som har kommet opp for komiteen (anonymisert) som kan illustrere betydningen av et bevisst forhold til dette.

Opphavsrett for arkitekter
Vet du hvilke rettigheter oppdragsgiver har til tegninger, har de for eksempel rett til DWG-filer? Hvilke rettigheter har du når oppdragsgiver bytter arkitekt eller vil gjøre endringer på byggverket etter ferdigstillelse? Hva har de lov til og hvilke rettigheter har du til ditt åndsverk?

Vi har invitert Olav Torvund, professor, ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk og Anette Søby Bakker, jurist, Arkitektbedriftene til å belyse dette temaet.

Til orientering: Olav Torvund har gitt ut boken: Opphavsrett for begynnere se følgende link: 
Opphavsrett for begynnere

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter og andre interesserte.

OM NETTKURSET OPPHAVSRETT OG ETISKE REGLER:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Opphavsrett og etiske regler” som ble holdt 19. januar 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et mini kurs. Total spilletid er anslagsvis 1 1/2 time. Kurset er gratis for medlemmer av NAL. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og eventuell faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Ca 30 minutter
Etiske retningslinjer i NAL – hvorfor og hva tjener de til?
v/ Per Rygh, arkitekt tidligere konkurranseleder NAL

Ca 35 minutter
Hva er opphavsrett – særlig fokus på arkitekter
Olav Torvund, professor, Det juridiske fakultet, UiO, Senter for rettsinformatikk

Ca 25 minutter
Opphavsrett - praktiske problemstillinger knyttet til arkitektens hverdag
Om rettigheter til prosjekteringsmaterialet, utvekslingsformater,
BIM-utfordringer, skifte av arkitekt underveis, bruk av referanser.
Anette Søby Bakker, jurist, Arkitektbedriftene


Illustrasjon: Scanstockphoto/NAL

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke