Tilbake til alle nettkurs

Tolkninger og måleregler – småhusplanen for Oslo (opptak)

30. januar 2018
Tolkninger og måleregler – småhusplanen for Oslo (opptak)
Nettkurs
Lovverk
Dette kurset har fokus på tolkning og anvendelse av reglene knyttet til høyde, volum og terreng i småhusplanen for Oslo. Småhusplanen S-4220 regulerer utbygging og fortetting i rundt 16 prosent av byggesonen i Oslo. Området omfatter rundt 29.000 eiendommer
Pris
MNAL kr 1400,-
MNIL kr 1400,-
MNLA kr 1400,-
Øvrige kr 1800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I §3 Hensikten med reguleringsplanen står følgende:

”Hensikten med reguleringsplanen, er å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold”.

Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten vil snakke om intensjonen bak Småhusplanen, og hvorfor planen er utformet som den er. Per Arne Horne PBE vil presentere veileder til småhusplanen S-4220, fra juni 2016 (Plan- og bygningsetaten) og samtidig gå nærmere inn på en tolkning av småhusplanens regler om høyde volum og terreng.

Arkitekt Pål Tysland for å snakke om sine erfaringer med småhusplanen.

Målgruppe: Kurset retter seg primært mot arkitekter i Oslo-området som arbeider med problemstillinger knyttet til småhusplanen. Det er også aktuelt for arkitekter i andre byer i landet som har tilsvarende utfordringer. 

OM NETTKURSET TOLKNINGER OG MÅLEREGLER - SMÅHUSPLANEN FOR OSLO.
Nettkurset er et opptak av kurset ”Tolkninger og måleregler - småhusplanen for Oslo” som ble holdt 30. januar 2018 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halvdags kurs. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

Ca 40 minutter
Introduksjon- generelle utfordringer knyttet til juridiske sider ved målereglene
Utfordringer knyttet til tolkninger i småhusplanen for Oslo.
v/ Anders Evjenth, advokat, Partner Hjort advokater

Ca 20 minutter
Intensjonen bak Småhusplanen – hvorfor er den som den er?
v/ Ellen de Vibe, Direktør, Plan- og bygningsetaten

Ca 60 minutter
Presentasjon av veileder til småhusplanen S-4220
Tolkning av småhusplanens regler om høyde, volum og terreng
v/Per Arne Horne, Fungerende avdelingsdirektør Avd. Byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten

Ca 25 minutter
Erfaringer med Småhusplanen
v/Pål Tysland, sivilarkitekt MNAL, K12 Arkitekter AS

Ca 5 minutter
Oppsummering og diskusjon
v/ Pål Tysland og Per Arne Horne

 


Foto: Skråfoto Grefsen/kart.1881.no

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke