Tilbake til alle nettkurs

Måleregler og tolkninger i småhusplanen for Oslo (direkte strømming)

30. januar 2018
 Måleregler og tolkninger i småhusplanen for Oslo (direkte strømming)
Nettkurs
Lovverk
Dette kurset har fokus på tolkning og anvendelse av reglene knyttet til høyde, volum og terreng i småhusplanen for Oslo. Småhusplanen S-4220 regulerer utbygging og fortetting i rundt 16 prosent av byggesonen i Oslo. Området omfatter rundt 29.000 eiendommer.
Pris
MNAL kr 1400,-
MNIL kr 1400,-
MNLA kr 1400,-
Øvrige kr 1800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I §3 Hensikten med reguleringsplanen står følgende:

”Hensikten med reguleringsplanen, er å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold”.

Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten vil snakke om intensjonen bak Småhusplanen, og hvorfor planen er utformet som den er. Per Arne Horne PBE vil presentere veileder til småhusplanen S-4220, fra juni 2016 (Plan- og bygningsetaten) og samtidig gå nærmere inn på en tolkning av småhusplanens regler om høyde volum og terreng.

Arkitekt Pål Tysland for å snakke om sine erfaringer med småhusplanen.

Målgruppe: Kurset retter seg primært mot arkitekter i Oslo-området som arbeider med problemstillinger knyttet til småhusplanen. Det er også aktuelt for arkitekter i andre byer i landet som har tilsvarende utfordringer.

PROGRAM:

0900 – 0905
Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905 – 0945 
Introduksjon- generelle utfordringer knyttet til juridiske sider ved målereglene
Utfordringer knyttet til tolkninger i småhusplanen for Oslo.
v/ Anders Evjenth, advokat, Partner Hjort advokater

0945 – 1005 
Intensjonen bak Småhusplanen – hvorfor er den som den er?
v/ Ellen de Vibe, Direktør, Plan- og bygningsetaten

1005 – 1035 
Presentasjon av veileder til småhusplanen S-4220
v/Per Arne Horne, Fungerende avdelingsdirektør Avd. Byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten

1035 – 1050 
Pause

1050 - 1120 
Tolkning av småhusplanens regler om høyde, volum og terreng
v/Per Arne Horne, Fungerende avdelingsdirektør Avd. Byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten

1120 -1145 
Erfaringer med Småhusplanen.
v/Pål Tysland, sivilarkitekt MNAL, K12 Arkitekter AS

1145 - 1200 
Spørsmål og diskusjon
v/Andreas Fadum Haugstad, prosjektleder, Fagavdelingen, NAL

1200 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Foto: Skråfoto Grefsen /kart.1881.no

Selges frem til
30. januar 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått