Tilbake til alle kurs og arrangementer

Måleregler og tolkninger i småhusplanen for Oslo

Oslo 30. januar 2018
Måleregler og tolkninger i småhusplanen for Oslo
Kurs
Lovverk
Dette kurset har fokus på tolkning og anvendelse av reglene knyttet til høyde, volum og terreng i småhusplanen for Oslo. Småhusplanen S-4220 regulerer utbygging og fortetting i rundt 16 prosent av byggesonen i Oslo. Området omfatter rundt 29.000 eiendommer.
Pris
MNAL kr 1800,-
MNIL kr 1800,-
MNLA kr 1800,-
Øvrige kr 2500,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I §3 Hensikten med reguleringsplanen står følgende:

”Hensikten med reguleringsplanen, er å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold”.

Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten vil snakke om intensjonen bak Småhusplanen, og hvorfor planen er utformet som den er. Per Arne Horne PBE vil presentere veileder til småhusplanen S-4220, fra juni 2016 (Plan- og bygningsetaten) og samtidig gå nærmere inn på en tolkning av småhusplanens regler om høyde volum og terreng.

Arkitekt Pål Tysland for å snakke om sine erfaringer med småhusplanen.

Målgruppe: Kurset retter seg primært mot arkitekter i Oslo-området som arbeider med problemstillinger knyttet til småhusplanen. Det er også aktuelt for arkitekter i andre byer i landet som har tilsvarende utfordringer.

Ønsker du å delta via direkte strømming?
Følg denne lenken for påmelding.

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905 – 0945
Introduksjon- generelle utfordringer knyttet til juridiske sider ved målereglene
Utfordringer knyttet til tolkninger i småhusplanen for Oslo.
v/ Anders Evjenth, advokat, Partner Hjort advokater

0945 – 1005
Intensjonen bak Småhusplanen – hvorfor er den som den er?
v/ Ellen de Vibe, Direktør, Plan- og bygningsetaten

1005 – 1035
Presentasjon av veileder til småhusplanen S-4220
v/Per Arne Horne, Fungerende avdelingsdirektør Avd. Byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten

1035 – 1050
Pause

1050 - 1120
Tolkning av småhusplanens regler om høyde, volum og terreng
v/Per Arne Horne, Fungerende avdelingsdirektør Avd. Byggeprosjekter, Plan- og bygningsetaten

1120 -1145
Erfaringer med Småhusplanen.
v/Pål Tysland, sivilarkitekt MNAL, K12 Arkitekter AS

1145 - 1200
Spørsmål og diskusjon
v/ Andreas Fadum Haugstad, prosjektleder, fagavdelingen, NAL

1200 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 


Foto: Skråfoto Grefsen/kart.1881.no

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
30. januar kl 09:00 til
30. januar kl 12:00
PÅMELDINGSFRIST
29. januar 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått