Tilbake til alle kurs og arrangementer

Fortetting for kvalitet

Oslo 13. mars 2018
Fortetting for kvalitet
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Fortetting for å oppnå kvalitet er en utfordrende og kompleks oppgave. Det nye man bringer inn skal tilpasses både til sted, landskap og bebyggelse. På et makronivå er det mange politiske føringer, regler og krav som må følges, på et mikronivå må man ta hensyn til skala, volum, høyde, lys og luft for å skape gode steder for mennesker.
Pris
MNAL kr 3600,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
Øvrige kr 5000,-
MNLA kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hvordan vi velger å bo og organisere byene våre har stor betydning for bærekraft stedsidentitet og livskvalitet. Flere norske storbyer arbeider målrettet for å gjennomføre klimaløsninger innen transport, bygg, avfallshåndtering og fornybar energi.

På dette kurset skal vi se nærmere på modeller og eksempler på fortetting og hvilke mekanismer som best former de gode stedene.

Kurset tar for seg ulike perspektiver og metoder:

Nabolagsperspektiver
Hvordan påvirkes vi av ulike fortettingsstrategier i mellomskala / nabolagsperspektiv? Hvordan kan vi unngå at fortetting blir- eller oppleves som trangt? Hvilke metoder legges til grunn for å definere gode bomiljø? Hvilke metoder har vi for å måle de gode kvalitetene? Tetthetskravet påvirker også planløsninger, når vi bygger tettere og mer i høyden.

Metoder og modeller for fortetting - Workshop – ”Å fortette”
Fortetting som utgangspunkt for en verdidiskusjon: Hvorfor og hvordan skal fortetting foregå?
Høyt og spredt eller Lavt og tett? Vi utdyper og drar ut ytterpunkter i begge disse perspektivene gjennom teoretiske og praktiske eksempler. Hvordan høy utnyttelse og høye bygg kan bidra til positiv byutvikling og hvordan høy utnyttelse med lav bebyggelseshøyde kan bidra til positiv byutvikling.

Regionale perspektiver
Hvordan påvirker våre forestillinger om urbanitet og landlig livsstil våre svar på bærekraftig byutvikling i et regionalt perspektiv? Hvilke metoder og kunnskapsgrunnlag har vi for å avgjøre riktig tetthet? Hvilke handlingsrom har brukere, utbyggere, arkitekter, kommuner og statlige aktører for å påvirke utformingen av et område som skal fortettes?

Vi har invitert arkitekter, forskere, gründere, kreative byutviklere til en kursdag om fortetting og utvikling av gode bærekraftige byer, med høy kvalitet.

Målgruppe: Kurset passer for arkitekter/ planleggere som trenger påfyll i en hverdagsaktuell problemstilling og som ønsker å være delaktig i gode løsninger for fortetting i en stor, mellomstor og liten skala.

Kurset er utviklet i samarbeid med Sweco.

Illustrasjon: Mathallen-området, Niels Torp arkitekter, Infill/Aspelin Ramm i Oslo, foto: Finn Ståle Felberg

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming?
Meld deg på her:

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM

8.30 – 09.00
Registrering / kaffe

09.00 – 09.10
Velkommen og introduksjon til tema
v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, NAL, og kursleder Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco 

Nabolagsperspektiver 1
09.10 – 09.30
Klimanøytral byutvikling
Erfaringer fra bydelstransformasjon på Lillehammer.
v/ Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

09.30 – 09.50 
Verdier og kvaliteter i fortettingsområdet Oslo
v/ Bjørnar Johnsen, Oslo House

09.50 – 10.00
Spørsmål og diskusjon

10:00 – 10.15
Pause

Metoder og modeller for fortetting

10.15 – 10.55 
Metoder for å sikre kvalitet i fortetting
Om nødvendigheten av god stedskunnskap/forståelse, bruk av ulike typer verktøy, om hensynsfull tilpasning og om gode arbeidsprosesser.
v/Anne Traaholt, seniorrådgiver arkeologi, og Herdis Johanne Sletmo, Akershus fylkeskommune

10.55 – 11.35 
Workshop - å fortette
v/ Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

11.35 – 12.20
Lunsj

12.20
Oppsummering og diskusjon workshop 
Spørsmål og diskusjon
Oppsummering
v/ Hans Kristian Ryttersveen og Ida Harildstad, Sweco 

NABOLAGSPERSPEKTIVER 2

12.45
Fortetting i praksis - hva er kvalitet i fortetting
v/ Einar Lunøe, Alt arkitekter as

13.30 
Spørsmål og diskusjon

13.45
Pause

REGIONALE PERSPEKTIVER

14.00
Forestillinger om forstaden (eller det suburbane)
v/Per Gunnar Røe – Universitetet i Oslo, inst. for sosiologi og samfunnsgeografi

14.30 
«The Grorud Valley – borderline suburbia»
v/ Espen Aukrust Hauglin, universitetslektor, AHO

15.00
Spørsmål og diskusjon + oppsummering

15.30 
Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
13. mars kl 09:00 til
13. mars kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
12. mars 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått