Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Erfaringer fra Lavenergiprogrammet

Oslo 6. desember 2017
Brød & Miljø: Erfaringer fra Lavenergiprogrammet
Frokostmøte
Energi og miljø
På få år har man gått fra å tro at det er umulig å bygge passivhus i Norge til å innføre passivhusnivå som minstestandard i nybygg. Lavenergiprogrammet har hatt en sentral rolle i dette omstillingsarbeidet. Hvilke erfaringer og kunnskap sitter man igjen med etter de ti årene? Og hvor går veien videre for norsk byggenæring?
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Lavenergiprogrammet ble opprettet på initiativ fra byggenæringen i 2007 med formål om å heve kompetansen i bransjen innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Samme år hadde det blitt innført nye, skjerpede energikrav i byggeforskriftene og pessimismen rådet. Det var et stort behov for å øke både kunnskap og kompetanse i alle ledd av næringen. Ti år etter at Lavenergiprogrammet så dagens lys, ser situasjonen ganske annerledes ut. I dag er passivhusnivå innført som minstekrav i nybygg og kompetanse innen bærekraftige løsninger er et konkurransefortrinn i alle ledd av byggenæringen.

Lavenergiprogrammet avsluttes ved årsskiftet, men kompetansearbeidet skal videreføres blant annet gjennom Direktoratet for byggkvalitet. Hvor langt har man kommet på ti år? Hva har man lært? Og hvordan ser fremtiden ut for norsk byggenæring?

På Brød & Miljø 6. desember får du presentert essensen av ti års kompetanseløft i byggenæringen og veien videre herfra, og konkrete eksempler på hvordan denne kunnskapen kan omsettes til arkitektur.

I tillegg til å servere økologisk frokost, feirer vi årets siste Brød & Miljø med pepperkaker og gløgg. Velkommen!

Gikk du glipp av Brød & Miljø 6. desember? Se opptak av frokostmøtet her:

 

PROGRAM

08:00 Frokost
08:30 Velkommen v/ NAL

08:35
Hvordan lykkes med læring i byggenæringen?
Solveig Irgens, daglig leder i Lavenergiprogrammet

08:55
 «Alt var bedre før, men når var før?”
For tette og for dårlig inneklima er to av innvendingene mot nye, energieffektive bygg. Hva har skjedd på 10 år innen energieffektivisering av bygg? Har inneklimaet blitt mye verre og var det egentlig så mye bedre før?
Sverre Bjørn Holøs, inneklimaentusiast og seniorforsker SINTEF Byggforsk presenterer myter om og forskning på passivhus bygget i norsk klima

09:15
God arkitektur, energieffektivitet og godt inneklima
Med energiberegninger får du kontroll på fasade, form og uttrykk. Beregningene bør være en integrert del av konseptutviklingen. Vi presenterer de viktigste spørsmålene du bør stille deg selv når du skal i gang med å prosjektere et energieffektivt bygg.
Daniel Tabacaru, sivilarkitekt MNAL, TEKNA, partner i REFRAME arkitektur AS

 

09:35
Veien videre etter Lavenergiprogrammet
Regjeringen har foreslått å bevilge 6,8 millioner på statsbudsjettet til å videreføre Lavnergiprogrammets kompetansearbeid i Direktoratet for byggkvalitet. Hvor går veien videre?
Ingunn Marton, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet 

09:45 Spørsmål
10:00 Slutt 

Illustrasjon: Lavenergiprogrammet 10 år. Foto: Torbjørn Tandberg

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Bygg21 og Husbanken.

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården.

Brød & Miljø blir direktestrømmet, og lenke blir lagt ut i forkant av møtet. I etterkant publiserer vi opptak. Her er det ikke nødvendig med påmelding.

Offentlig kommunikasjon:
Buss 21 til Uranienborgveien/trikk 11 Homansbyen/trikk 19 til Riddervolds plass eller buss/bane/trikk til Nasjonaltheatret.

 

Skjermbilde 2017-11-14 kl. 15.23.25

 

Presentasjonen til Daniel Tabacaru kan ses her (Prezi). De andre presentasjonene kan lastes ned som PDF under.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
6. desember kl 08:00 til
6. desember kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
5. desember 2017
ANSVARLIG
Iselin Ekman
Status
Påmeldingsfrist er utgått