Tilbake til alle kurs og arrangementer

Lederutvikling for arkitekter

Asker 4. juni 2018
Lederutvikling for arkitekter
Program
Profesjonalisering
FULLTEGNET. De fleste arkitektkontor opererer i et marked med stor konkurranse og mange utfordringer faglig og økonomisk. Rollen arkitekten har i tverrfaglige prosjekter er også i endring. Å lede kontoret på en best mulig måte er avgjørende for å skape gode resultater. Programmet arrangeres for 11. gang våren 2018.
Pris
MNAL kr 26500,-
MNIL kr 26500,-
MNLA kr 26500,-
Øvrige kr 32000,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Mange arkitekter starter eget kontor på grunn av arkitektfaglige ambisjoner. Når antall oppdrag og ansatte øker inntar de dyktige fagfolkene ofte lederrollene. Overgangen fra å være utøvende arkitekt til også å være leder kan oppleves både spennende og krevende, og kravene til hva du skal være god til endres. Hvordan kan man lede på en måte som skaper engasjement, får frem det beste i hver av medarbeideren og får tid til det som er det viktigste av det viktige?

Hvorfor lederutvikling:

• Gi en større trygghet i lederrollen
• Skape gode resultater og engasjement gjennom god ledelse.
• Gi høyere trivsel for deg som leder gjennom økt mestring og ferdigheter innen effektivt lederskap.
• Økte prestasjoner og produktivitet blant dine medarbeidere.
• Sikre prosjekter med en sunn økonomisk drift.
• Redusere sykefravær gjennom økt trivsel og engasjement.
• Bli en med effektiv og tydeligere leder.
• Bedre balansen mellom jobb og privatliv - både for deg og dine medarbeidere


Dette lederutviklingsprogram er spesielt utviklet for arkitekter. Programmet er beregnet for alle i ledende roller. Målet er å øke forståelse for og styrke kompetanse for deg i lederrollen, som leder for gruppen og som leder av kontoret. Rundt 100 ledere har vært gjennom programmet allerede.

Margrethe Maisey, fra ØKAW AS gjennomførte programmet i 2015. Hun sier:

” Jeg har tilegnet meg mange verktøy, som jeg har tatt i bruk etter kurset. Jeg har hatt nytte av erfaringene i min rolle som daglig leder og vil anbefale det for flere av mine kollegaer. Lederutviklingskurset er relevant selv om man ikke er daglig leder. Det er også aktuelt for de som er prosjektleder for en gruppe med flere hvor man ønsker å fremstå som en motiverende leder - ikke bare en leder!”

Nederst på siden finner du vedlegget "Engasjement hos medarbeidere".
Les også artikkelen Bli en bedre sjef. 

 

Johan

Dette etterutdanningsprogrammet er utviklet i samarbeid med organisasjonspsykolog Johan Bang i AFF, (Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole)

AFF er en stiftelse som arbeider på ledelses- og organisasjonsfeltet sammen med NHH og SNF AS (eid av Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning). Gjennom prosjektene utvikler de forskningsbasert kunnskap og kompetanse som brukes i vårt rådgivnings- og utviklingsarbeid.

Seniorkonsulent Johan Bang som er fagansvarlig for programmet har doktorgrad i organisasjonspsykologi med fokus på engasjement i organisasjoner og har lederutvikling, coaching, teamutvikling og endringsprosesser som spesialfelt. Bang har flere år hatt ansvar for lederutviklingsprogrammet i NAL.

Bang har 10 års konsulenterfaring fra Australia og Norge der han har arbeidet med et stort antall nasjonale og internasjonale, private og offentlige virksomheter. Johan jobber med leder- og teamutvikling på alle nivåer, konfliktløsning, assessment, samt prosjekter med fokus på endring og utvikling av organisasjoner. Han jobber som coach på alle nivå i offentlig og privat sektor, og har erfaring som fagansvarlig for coaching og coachingsertifisering.

Johan har i tillegg til å gjennomføre lederutvikling for NAL arbeidet med direkte med flere arkitektkontorer. Der har han bistått med lederutvikling, coaching, teamutvikling og endringsprosesser. Han arbeider med alle faser av prosjektene; design, koordinering, gjennomføring/fasilitering og evaluering.

Programmet går over tre samlinger. Hver samling varer halvannen dag (fra lunsj til lunsj) med noe hjemmearbeid i mellomperioden. Hjemmearbeidet vil være knyttet opp mot ditt daglige virke. Programmet er svært interaktivt og vil gi deg god innsikt i egen effektivitet i lederrollen, god kjennskap til ulike verktøy for ledere og forståelse for lederens rolle som kulturbygger. Som en del av programmet bor alle på Holmen fjordhotell under samlingene.

Dato for samlingene, kull 11/2018:

Samling 1: 3. - 4. april
Samling 2: 2. - 3. mai
Samling 3: 4. - 5. juni

Samlingene holdes på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru.

Fotos: Fra kurset "Arkitektens som leder", NAL
Portrett, AFF

Ingen plasser ledig  FULLTEGNET
STED
Holmen fjordhotell, Asker
Slemmestadveien 64
1394 Asker
VARIGHET
4. juni kl 12:00 til
5. juni kl 12:30
PÅMELDINGSFRIST
1. mars 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått