Tilbake til alle kurs og arrangementer

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

Stavanger 11. desember 2017
Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres
Prosjektering
Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser.
Pris
Medlem NAL og FBA kr 3950,-
NITO- og Tekna-medlemmer kr 4550,-
Øvrige kr 4950,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset


Gjennomføringen kan derfor bli uforutsigbar, og planene kan raskt bli uaktuelle, slik at tiltakene ikke
blir noe av, eller det er nødvendig med endring både av planer og byggetiltak. Utbyggingsavtaler benyttes mer og mer som et verktøy for gjennomføring av planer, først og fremst for å få på plass nødvendige infrastrukturtiltak.

Plan- og bygningsloven har regler som regulerer bruken av utbyggingsavtaler, både når det gjelder
kravet til forutsigbarhet, at avtalene skal være balanserte, og at sentrale krav til at ytelsene skal være
forholdsmessige og ha saklig sammenheng med tiltaket.

Kurset vil ta for seg prinsippene for avtalene, og hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel
for å sikre at planene lar seg gjennomføre. Kurset vil også se på de forskjellige avtaleformer og
fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan dette bør vurderes når både planer og avtaler
skal lages. Kurset vil også se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet.

I tillegg vil kurset ta for seg andre temaer og fordelingssystemer som gjelder gjennomføring av
planer. Planer forutsetter ofte eiendomsoverdragelser, noe som igjen kan forutsette ekspropriasjon
eller bruk av jordskifte. Det finnes også lovregulerte former for fordeling av kostnader for felles
infrastruktur gjennom regler om refusjon. Disse temaene vil også bli gjennomgått.


Målsetting
Etter endt kurs skal du:
• Ha fått en gjennomgang av lovregler og prinsipper for utbyggingsavtaler
• Ha fått forståelse for forholdet mellom kommunale planer og utbyggingsavtaler
• Kunne vurdere hva som skal til for å lage balanserte avtaler
• Vite mer om praksis om fordeling av kostnader for infrastruktur, både gjennom avtaler og
plan- og bygningslovens regler om refusjon
• Ha oversikt over andre gjennomføringsformer, som f. eks. ekspropriasjon

Last ned fullt program nederst på siden her.


Målgruppe
• Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer
• Rådgivende ingeniører
• Arkitekter
• Offentlig og private byggherrer
• Kommunale eiendomsetater
• Kommunale planleggere og byggesaksbehandlere


Foreleser
Cand. jur. Egil Stabell Rasmussen

Kurset tilbys i samarbeid med Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA), som er arrangør. Påmelding til FBA. FBA's betingelser gjelder.

Illustrasjon: Martodden, Hamar, arkitekt/illustrasjon NSW v/Tore Bergh

 

STED
Sted kommer

Stavanger
VARIGHET
11. desember kl 09:00 til
11. desember kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
8. desember 2017
ANSVARLIG
Anne Dyve, NITO
Status
Påmeldingsfrist er utgått