Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brannsikre bygg – riktig prosjektering

Trondheim 10. januar 2018
Brannsikre bygg – riktig prosjektering
Kurs
Prosjektering
Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier.
Pris
Medlemmer av FBA, TBA, NAL eller NBEF kr 7950,-
Medlemmer av Tekna eller NITO kr 8950,-
Øvrige kr 9950,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Norge har * funksjonsbaserte brannbestemmelser,*, både i byggteknisk forskrift til Plan og bygningsloven og i forskriftene til Brann- og eksplosjonsvernloven.Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitekter til å utforme funksjonelle byggverk, og for branntekniske rådgivere til å verifisere alternativ utforming som vil oppfylle regelverket.

Kurset gir en bred innføring i brannteknisk prosjektering, og omfatter både prosjektering av brannsikkerhetsstrategi og detaljprosjektering. Vi fokuserer blant annet på de viktige grensesnittene mellom ulike fagområder, der det ofte glipper. Det gis en oppdatering på hva som skjer innen forskning og utvikling, regelverk (TEK17) og standardisering.

Det er lagt vekt på en praktisk tilnærming og konkrete erfaringer fra byggeprosjekter. I forhold til tidligere kurs vil de enkelte temaene i større grad bære preg av opplæring i bruk for de prosjekterende og kontrollerende.

Se fullt program og les mer på www.tekna.no.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

  • Være oppdatert på hva som skjer innen FoU og utvikling av regelverk
  • Ha fått en grunnleggende kunnskap om de to prosjekteringsmodellene; forenklet prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser og prosjektering ved analyse, inklusive bruk av sentrale verktøy som NS 3901 og SN-INSTA/TS 950.
  • Ha fått god kunnskap om viktige deler av detaljprosjekteringen, blant annet den nylig reviderte standarden for ledesystemer og hvordan denne kan/skal anvendes i praksis.


Målgruppe

Rådgivende ingeniører
Arkitekter
Entreprenører
Lokale myndighter

Kurset tilbys i samarbeid med FBA (Faggruppen for bygg og anlegg) og NBEF (Norges Bygg- og Eiendomsforening).  Påmelding og administrasjon via Tekna.

STED
Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1
7010 Trondheim
VARIGHET
10. januar kl 10:00 til
11. januar kl 15:30
PÅMELDINGSFRIST
20. desember 2017
ANSVARLIG
Tor Børre Mosland
Status
Påmeldingsfrist er utgått