Tilbake til alle nettkurs

Inkluderende arkitektur – byrom og boformer (opptak)

3. november 2017
Inkluderende arkitektur – byrom og boformer (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Mennesket er et sosialt vesen som trenger gode rammer for å møtes og leve sammen. Det å skape en omsorgsfull og inkluderende arkitektur forutsetter at arkitekter, planleggere og bestillere i kommunen jobber godt sammen og kan kommunisere noen felles idealer og visjoner. Det kan starte med medvirkning, eierskap og prosess, og avsluttes med formgivning, design og arkitektur.
Pris
MNAL kr 900,-
Kursdeltaker kr 1900,-
MNIL kr 900,-
MNLA kr 900,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I dette kurset vil vi gjennom prosjekteksempler vise hvordan man som arkitekt og bestiller kan strukturere medvirkningsprosesser for å få mest mulig tilfang av konkrete og brukbare ideer, som kan omsettes og virkeliggjøres gjennom arkitektur.

Inkluderende arkitektur vil være svært sentral for utforming av fremtidens offentlige bygninger (skoler, omsorgsboliger, byfunksjoner med mer). Det kan være nye boformer som håndterer utfordringene som våre byer og tettsteder står ovenfor i årene fremover.
Samlokalisering er et utgangspunkt, men sambruk er løsningen for å oppnå de synergier som samfunnet trenger. Det handler om å skape den gode byen der de tilbud som gir livet innhold og mening ligger rett utenfor døren.

Kurset vil gi deltakerne en forståelse av sambruk, med inkluderende prosesser i planleggingen. Forskning på området og gode eksempler på inkluderende arkitektur vil bli gjennomgått.

Etter kurset er det lunsj og workshop for de som ønsker å bli med på dette (egen påmelding). Deltakerne vil da diskutere erfaringer og muligheter med representanter fra noen utvalgte kommuner, som stiller med konkrete problemstillinger innenfor kurstemaet.

Les mer om foredragsholderne her.

Målgruppe:
Kommunale planleggere og utviklere, bestillere, politikere, arkitekter og planleggere i privat sektor og private utviklere

Illustrasjon: Eriksen Skajaa Arkitekter

OM NETTKURSET INKLUDERENDE ARKITEKTUR: Nettkurset er et opptak av kurset "Inkluderende arkitektur - byrom og byformer” som ble holdt 3. november 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halvdags kurs. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL). Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:


Ca 15 minutter
Kommunens visjoner
Leder av Byutviklingskomiteen i Oslo, Victoria Marie Evensen, presenterer Oslo kommunes visjoner for en sosialt ansvarlig by og europeisk grønn hovedstad


Ca 20 minutter
Hva legger vi i begrepet inkluderende? Hvem inkluderer vi for og hvordan?
Metodikk og eksempler på inkluderende løsninger
Karin Høyland, sivilarkitekt MNAL, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

Ca 15 minutter
Skolen som byutvikler
Avdelingsdirektør i utdanningsetaten, Harald Øvland


Ca 30 minutter
Arkitekten tar samfunnsansvar
Rodeo arkitekter diskuterer arkitektens rolle som samfunnsaktør. Prosjekteksempler
Anne Bjørndal, arkitekt MNAL, faglig leder for arkitektur ved Rodeo arkitekter


Ca 30 minutter
Sosiale rom, den omsorgsfulle by
Prosjektpresentasjoner fra Danmark. Hvordan kan vi i planlegging og design av våre byer, motvirke sosial fremmedgjøring og ensomhet? Hvordan skape arkitektur som gir oss lyst og mulighet til å møtes og danne sterke fellesskap? 
Nicolai Carlberg, etnolog og partner Carlberg|Christensen


Ca 20 minutter
Prosessen sett fra kommunens side 
Om kommunenes rolle som tilrettelegger for medvirkning. Eksempler og erfaringer fra Furuset og Tøyen.
Hanne Marie Sønstegaard, samfunnsplanlegger Bydel Alna


Ca  30 minutter
Inkluderende feelgood-arkitektur
Prosjektpresentasjoner: Lindeberglokalet, Hauskvartalet, Ormsundveien Økogrend, Aktivitetshuset K1 på Tøyen, prosjektet «levende lokaler» for DogA og sosial byutvikling på Tøyen
Arild Eriksen, sivilarkitekt MNAL og partner i Eriksen Skajaa Arkitekter

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. juni 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke