Tilbake til alle nettkurs

Økonomistyring i prosjekter (opptak)

18. oktober 2017
Økonomistyring i prosjekter (opptak)
Nettkurs
Profesjonalisering
”Vi var så opptatt av å få til et flott bygg at vi la inn mye med egeninnsats”. Dette er ikke et ukjent utsagn. Hvem er egentlig tjent med et negativt økonomisk resultat når de har bidratt til verdiskapning for andre gjennom den arkitekturen man har skapt?
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kontroll over tidsbruken, riktige prioriteringer og utforming av kontrakter som sikrer at arkitekten får betalt for timene sine, er viktig for økonomien på kontoret. Måten å takle endringer og uforutsette situasjoner, som forsinker prosjekteringen, kan også være avgjørende.

På dette kurset skal erfarne arkitekter som tjener penger på god arkitektur fortelle oss om sine strategier og erfaringer. Erfarne prosjektledere viser eksempler på hvordan gjøre kjappe overslag på byggekostnader og styre gode prosjekteringsprosesser.

Kurset tar for seg økonomistyring i ulike faser av prosjekteringen, fra forespørsel, tilbud og skriving av kontrakt, til prosjektering og utforming av anbudsmateriale. Helt til slutt ser vi nærmere på hvordan god tilrettelegging av arbeidshverdagen kan bidra til en sunn økonomi og faglig utvikling på kontoret.

Målsetting for kurset: Gi deg kunnskap, råd og tips som bidrar til at du kan ta kontroll på økonomien, og på den måten tjene penger på god arkitektur!

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.

Illustrasjon: Scanstockphoto

OM NETTKURSET ØKONOMISTYRING I PROSJEKTER: Nettkurset er et opptak av kurset "Økonomistyring i prosjekter” som ble holdt 18. oktober 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL). Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM


Bolk 1: Introduksjon om arkitekter og økonomi

(Ca 45 minutter)
Hvordan tjene penger på god arkitektur
Er høye faglige ambisjoner og god inntjening motstridende faktorer for driften av et arkitektkontor?
Eller kan tvert imot det ene bidra til å styrke det andre?
v/ Pål Biørnstad, Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder og partner i Lund + Slaatto Arkitekter

Bolk 2 - Forespørsel, tilbud og kontraktsskriving (akkvisisjon)

(Ca 30 minutter)
Hvorfor bør arkitekter fokusere på økonomisk styring? Fordi det gir rom for forutsigbare prosjekteringsprosesser og god arkitektur.
v/ Mats Thomassen, sivilarkitekter MNAL, Nordic
Nordic — Office of Architecture ønsker å være en aktiv pådriver bidragsyter for god styring av økonomien i prosjektene. Kontoret har etablert rutiner for planlegging og styring av honorarbudsjettene og har mye erfaring med kostnadsstyrt prosjektering. Denne kunnskapen ønsker de å dele med sine kolleger.

(Ca 1 time)
Kontraktskriving
Om det juridiske, hva må man huske på, hvordan sikre seg i forhold, fallgruver, typiske feil m.m.
v/ Anders Evjenth og Kåre Bjørlo, Bull Advokater

Bolk 3 - Prosjektering – prosjektstyring, anbudsmateriale


(Ca 45 minutter)
Prosjektstyring 
Avklaring av alle rammebetingelser – offentlige forutsetninger, budsjett, fremdrift, gjennomføring av interessentanalyse, beslutningsplaner, avklare krav til beslutningsgrunnlag, fasefremdriftsplaner, økonomioppfølging, brukerorganisering
v/ Knut Eirik Balke, sivilingeniør, AS Bygganalyse 

(Ca 45 minutter)
Hva koster bygget? - Økonomiprosjektering frem mot anbud
Definere en ønsket kvalitet innenfor hovedbygningselementer, avklare alle grensesnitt mot andre fagområder, avklare spesielle brukerkrav, byggherrekrav, offentlige krav, hvordan arbeide sammen fram mot anbud og ha kontroll hva som prosjekteres faktisk forventes å koste.
v/ Jon Bech, sivilingeniør, AS Bygganalyse

(Ca 30 minutter)
Det gode anbudsmateriale
Hvordan skal man utforme anbudsmaterialet for å få riktig pris fra entreprenøren og minimalisere faren for tvister? Hvor presis må man være? Kan man være for presis? Hva er de viktigste kriteriene for å utforme et godt anbudsmateriale innenfor en byggherrestyrt entreprise og innenfor en totalentreprise?
v/ Olle Rudén, ingeniør, AS Bygganalyse

Bolk 4 - Avsluttende om arkitektur og økonomi

(Ca 45 minutter)
“Designstyrt eller business-styrt arkitektkontor” - ja takk begge deler
v/ Henriette Salvesen, sivilarkitekt MNAL, div.A arkitekter as

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke