Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Holmen svømmehall

Oslo 12. oktober 2017
Brød & Miljø: Holmen svømmehall
Frokostmøte
Energi og miljø
Med en kombinasjon av ulike løsninger innen energisparende teknologi, er Holmen svømmehall i Asker et av Norges mest energieffektive svømmeanlegg
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Holmen-området skal videreutvikles som lokalsenter for Asker nord med handel, service, bussknutepunkt, møteplasser og rekreasjonsområder, maritim næring og boliger. I dette området har Asker kommune bygget en av Norges første passivhussvømmehaller. Hallen erstatter Landøya Bad som rives for å gi plass til en ny ungdomsskole. Holmen svømmehall er et av forbildeprosjektene i FutureBuilt.

Bygget har to etasjer og inneholder et 8-baners svømmebasseng, et terapibasseng, et treningsrom, et sosialrom, garderober og kantine. Det er også tribuner for tilskuere. Anleggets kapasitet er maksimalt 400 samtidige gjester.

Det har vært et mål at Holmen svømmehall skal inngå som en naturlig del av området. Konseptet er utarbeidet fra idéen om å aktivere taket og arealet omkring bygningen til grønne oppholdsarealer.

Hallen er ledende innen energisparende teknologi og er en av landets mest energieffektive svømmehaller. Energitiltakene omfatter til sammen 650 m2 med solceller på tak og sydvegg, cirka 1000 m2 med solfangere under parkeringsplassen, 15 geobrønner, gjenvinning av varme fra gråvann og varmegjenvinning fra ventilasjonssystemet. Prosjektet har også et nytt system for overvåkning, styring og automatisk drift av de tekniske anleggene som skal muliggjøre rask avdekking av feil og bidra til enkel og energieffektiv drift av svømmehallen.

Se opptaket av Brød & Miljø 12. oktober her:
PROGRAM

08:00 Frokost
08:30 Velkommen v/ NAL og FutureBuilt

08:35
Asker kommunes miljøsatsning
v/ Elisabeth Kolrud, Miljørådgiver, Prosjekt og Utbygging, Asker kommune

08:50
Holmen svømmehall - framtidens svømmeanlegg i Asker
v/ Kenneth Olafsen, prosjektleder, OP-AS

09:10
Arkitektonisk konsept
v/ Aðalsteinn Snorrason, sjefsarkitekt, ARKÍS arkitektar

09:35 
Solcelleanlegget - tekniske løsninger
v/ Per Urdahl, daglig leder, Solel AS

09:45 Spørsmål
10:00 Slutt

 

Programmet er under utarbeidelse. Det tas forbehold om endringer.

Møteleder: Ulla Hahn, FutureBuilt

Illustrasjon: Holmen svømmehall. Foto: Lasse Leonhardsen

Les er om Holmen svømmehall på FutureBuilts nettsider

Dersom du ønsker mer kunnskap om fremtidens svømmehaller, kan du delta på fagkonferansen SvømmehallKompetanse 2018 som arrangeres av NAL, FBA - Tekna/NITO, NTNU Siat og Fagtidsskriftet badeteknisk Forum den 14-15. mars 2018. Les mer om konferansen her.


Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Bygg21 og Husbanken.

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården.

Brød & Miljø blir direktestrømmet, og lenke blir lagt ut i forkant av møtet. I etterkant publiserer vi opptak. Her er det ikke nødvendig med påmelding.

Offentlig kommunikasjon:
Buss 21 til Uranienborgveien/trikk 11 Homansbyen/trikk 19 til Riddervolds plass eller buss/bane/trikk til Nasjonaltheatret.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
12. oktober kl 08:00 til
12. oktober kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
11. oktober 2017
ANSVARLIG
Iselin Ekman
Status
Påmeldingsfrist er utgått