Tilbake til alle nettkurs

Økonomistyring i prosjekter (direkte strømming)

18. oktober 2017
Økonomistyring i prosjekter (direkte strømming)
Nettkurs
Profesjonalisering
”Vi var så opptatt av å få til et flott bygg at vi la inn mye med egeninnsats”. Dette er ikke et ukjent utsagn. Hvem er egentlig tjent med et negativt økonomisk resultat når de har bidratt til verdiskapning for andre gjennom den arkitekturen man har skapt?
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kontroll over tidsbruken, riktige prioriteringer og utforming av kontrakter som sikrer at arkitekten får betalt for timene sine, er viktig for økonomien på kontoret. Måten å takle endringer og uforutsette situasjoner, som forsinker prosjekteringen, kan også være avgjørende.

På dette kurset skal erfarne arkitekter som tjener penger på god arkitektur fortelle oss om sine strategier og erfaringer. Erfarne prosjektledere viser eksempler på hvordan gjøre kjappe overslag på byggekostnader og styre gode prosjekteringsprosesser.

Kurset tar for seg økonomistyring i ulike faser av prosjekteringen, fra forespørsel, tilbud og skriving av kontrakt, til prosjektering og utforming av anbudsmateriale. Helt til slutt ser vi nærmere på hvordan god tilrettelegging av arbeidshverdagen kan bidra til en sunn økonomi og faglig utvikling på kontoret.

Målsetting for kurset: Gi deg kunnskap, råd og tips som bidrar til at du kan ta kontroll på økonomien, og på den måten tjene penger på god arkitektur!

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.

Illustrasjon: Scanstockphoto

Om strømming:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM


Bolk 1: Introduksjon om arkitekter og økonomi

0900 – 0915
Velkommen og introduksjon til temaet
v/ Birgitte  Skjerve, prosjektleder, NAL

0915 – 1000
Hvordan tjene penger på god arkitektur
Er høye faglige ambisjoner og god inntjening motstridende faktorer for driften av et arkitektkontor?
Eller kan tvert imot det ene bidra til å styrke det andre?
v/ Pål Biørnstad, Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder og partner i Lund + Slaatto Arkitekter

1000 – 1015
Pause

Bolk 2 - Forespørsel, tilbud og kontraktsskriving (akkvisisjon)

1015 – 1045
Hvorfor bør arkitekter fokusere på økonomisk styring? Fordi det gir rom for forutsigbare prosjekteringsprosesser og god arkitektur.
v/ Mats Thomassen, sivilarkitekter MNAL, Nordic
Nordic — Office of Architecture ønsker å være en aktiv pådriver bidragsyter for god styring av økonomien i prosjektene. Kontoret har etablert rutiner for planlegging og styring av honorarbudsjettene og har mye erfaring med kostnadsstyrt prosjektering. Denne kunnskapen ønsker de å dele med sine kolleger.

1045 – 1145
Kontraktskriving
Om det juridiske, hva må man huske på, hvordan sikre seg i forhold, fallgruver, typiske feil m.m.
v/ Anders Evjenth og Kåre Bjørlo, Bull Advokater

1045 - 1145
Lunsj

Bolk 3 - Prosjektering – prosjektstyring, anbudsmateriale

1230 – 1315
Prosjektstyring 
Avklaring av alle rammebetingelser – offentlige forutsetninger, budsjett, fremdrift, gjennomføring av interessentanalyse, beslutningsplaner, avklare krav til beslutningsgrunnlag, fasefremdriftsplaner, økonomioppfølging, brukerorganisering
v/ Knut Eirik Balke, sivilingeniør, AS Bygganalyse 

1315 – 1400
Hva koster bygget? - Økonomiprosjektering frem mot anbud
Definere en ønsket kvalitet innenfor hovedbygningselementer, avklare alle grensesnitt mot andre fagområder, avklare spesielle brukerkrav, byggherrekrav, offentlige krav, hvordan arbeide sammen fram mot anbud og ha kontroll hva som prosjekteres faktisk forventes å koste.
v/ Jon Bech, sivilingeniør, AS Bygganalyse

1400 – 1430
Det gode anbudsmateriale
Hvordan skal man utforme anbudsmaterialet for å få riktig pris fra entreprenøren og minimalisere faren for tvister? Hvor presis må man være? Kan man være for presis? Hva er de viktigste kriteriene for å utforme et godt anbudsmateriale innenfor en byggherrestyrt entreprise og innenfor en totalentreprise?
v/ Olle Rudén, ingeniør, AS Bygganalyse

1430 – 1445
Pause

Bolk 4 - Avsluttende om arkitektur og økonomi

1445 – 1530
“Designstyrt eller business-styrt arkitektkontor” - ja takk begge deler
v/ Henriette Salvesen, sivilarkitekt MNAL, div.A arkitekter as

1530 – 1545
Spørsmål og diskusjon

1600 Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Selges frem til
18. oktober 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått