Tilbake til alle nettkurs

Design out waste - ombruk og sirkulær arkitektur (direktestrømming)

24. oktober 2017
Design out waste - ombruk og sirkulær arkitektur (direktestrømming)
Nettkurs
Energi og miljø
Bygg- og anleggssektoren er den største forbrukeren av materialressurser i Norge. Utvinning og produksjon av byggematerialer medfører store miljøbelastninger, og store mengder ender som avfall. Er det mulig å unngå noe av denne sløsingen ved å endre måten vi skaper arkitektur? En stor omveltning er på gang for å transformere byggeindustrien fra en bruk og kast modell til en sirkulær modell. Arkitekten er en nøkkelperson i dette arbeidet.
Pris
MNAL kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
MNLA kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Både Norge og EU har nedfelt mål om en sirkulær byggebransje i sitt regelverk, og en stor omveltning kan være på trappene. Det pågår nå en rekke prosjekter rundt om i Norge og Europa som utfordrer dagens praksis når det gjelder design, eierskap, prosjektering, testing, omsetting og planlegging for nye bruksfaser. Endringsdyktige planløsninger, kreativ bruk av byggeavfall, nye markeder for omsetting og nye tekniske løsninger, som for eksempel demonterbare knutepunkter er blant nye innovative løsninger.

I den sirkulære økonomien må arkitekturen bidra til lang levetid og lukkede kretsløp. På kurset presenteres aktuelle problemstillinger og eksempler på hvordan arkitekten i design- og prosjekteringsfasen er en nøkkelperson for optimalisering av ressurser i byggebransjen. Nasjonale og internasjonale forelesere deler sine erfaringer fra dette arbeidet.

Målsettingen med dette kurset er å gi en innføring i dagens utvikling når det gjelder sirkulær arkitektur, og en oversikt over forskjellige måter å prosjektere vekk avfall – Design out waste.

Målgrupper: Arkitekter, byggherrer, ingeniører, rådgivere og andre som er interessert i temaet.

Kurset er utviklet i samarbeid med Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak, Lasse Kilvær, Stålforbundet samt FutureBuilt.

 

Illustrasjon: NAL

Om strømming:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:


0900 – 0905
Velkommen v/ Perann Sylvia Stokke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

OMBRUK OG SIRKULÆR ARKITEKTUR – BEGREPER, RAMMEBETINGELSER OG STATUS

0905 – 0920
Design out waste
Ombruk og ombrukbarhet, vedlikeholds- og reparasjonskultur, begreper innen sirkulær økonomi .
v/Anne Sigrid Nordby, arkitekt PhD, Aspiak

0920 – 0940 
Rammebetingelser og lovverk. Ombruk og gjenvinning i byggebransjen. 
v/ Inger Grethe England, Direktoratet for byggkvalitet

0940-1000 
Ombrukskartlegging. Tilgjengelig verktøy.
Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

1000-1015
Pause

ARKITEKT- OG BYGGEBRANSJEN I EN SIRKULÆR FRAMTID – PILOTPROSJEKTER OG FoU

1015-1105 
Building a Circular Future:
Hva skal til for å transformere byggeindustrien fra en "bruk og kast"-modell til en sirkulær modell?
15 prinsipper for sirkulært byggeri
Kasper Guldager Jensen, Arkitekt og senior partner 3XN, direktør GXN

1105-1135 
Ombruk av bærekonstruksjoner. Hvorfor skjer det ikke og hva kan arkitekten gjøre?
Lasse Kilvær, prosjektleder, Norsk stålforbund

1135-1145 
Spørsmål og diskusjon

1145-1230 Lunsj

RESSURSOPTIMALISERING VED RIVING, REHAB OG HÅNDTERING AV AVFALL

1230-1250 
Historien om gjenvinning i byggebransjen og utvikling av krav til kildesortering og miljøkartlegging
Eirik Wærner, Hjellnes Consult

1250-1310 Hvordan gripe an ressursoptimalisering i et riveprosjekt? Muligheter og begrensninger, markedsvurderinger.
Asbjørg Næss, sivilingeniør, Civitas

1310-1400 
Materialflytarkitektene - å plassere seg der man trengs.
Historien om hvordan ROTOR begynte med ombruk, hvordan de vurderer inventar og konseptene Vademecum og Opalis. 
Lionel Devlieger, Rotor, Belgia
Rotor er et Brussel-basert design og forskningskollektiv som samler mennesker som er interessert i materialstrømmer i industri- og byggebransjen.

1400-1410 
Spørsmål og diskusjon 

1410-1425 
Pause 

SIRKULÆR ARKITEKTUR I PRAKSIS - NORDISKE PROSJEKTEKSEMPLER

1425-1515 
Uten skjønhet - ingen bærekraft
Søren Nielsen, arkitekt MAA og partner, Tegnestuen Vandkunsten

1515-1540 
Ombruksprosjekter
MAD arkitekter, foredragsholder kommer

1540-1600 
Paneldiskusjon og oppsummering

1600 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

Selges frem til
24. oktober 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått