Tilbake til alle kurs og arrangementer

Inkluderende arkitektur – byrom og boformer

Oslo 3. november 2017
Inkluderende arkitektur – byrom og boformer
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Ill.: Eriksen Skajaa Arkitekter
Mennesket er et sosialt vesen som trenger gode rammer for å møtes og leve sammen. Det å skape en omsorgsfull og inkluderende arkitektur forutsetter at arkitekter, planleggere og bestillere i kommunen jobber godt sammen og kan kommunisere noen felles idealer og visjoner. Det kan starte med medvirkning, eierskap og prosess, og avsluttes med formgivning, design og arkitektur.
Pris
MNAL kr 1490,-
MNIL kr 1490,-
MNLA kr 1490,-
Øvrige kr 2500,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I dette kurset vil vi gjennom prosjekteksempler vise hvordan man som arkitekt og bestiller kan strukturere medvirkningsprosesser for å få mest mulig tilfang av konkrete og brukbare ideer, som kan omsettes og virkeliggjøres gjennom arkitektur.

Inkluderende arkitektur vil være svært sentral for utforming av fremtidens offentlige bygninger (skoler, omsorgsboliger, byfunksjoner med mer). Det kan være nye boformer som håndterer utfordringene som våre byer og tettsteder står ovenfor i årene fremover.
Samlokalisering er et utgangspunkt, men sambruk er løsningen for å oppnå de synergier som samfunnet trenger. Det handler om å skape den gode byen der de tilbud som gir livet innhold og mening ligger rett utenfor døren.

Kurset vil gi deltakerne en forståelse av sambruk, med inkluderende prosesser i planleggingen. Forskning på området og gode eksempler på inkluderende arkitektur vil bli gjennomgått.

Etter kurset er det lunsj og workshop for de som ønsker å bli med på dette (egen påmelding). Deltakerne vil da diskutere erfaringer og muligheter med representanter fra noen utvalgte kommuner, som stiller med konkrete problemstillinger innenfor kurstemaet.

Les mer om foredragsholderne her.

Målgruppe:
Kommunale planleggere og utviklere, bestillere, politikere, arkitekter og planleggere i privat sektor og private utviklere.

Illustrasjon: Eriksen Skajaa Arkitekter

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming, meld deg på her.
Workshopen blir ikke strømmet.

Etter kurset er det lunsj og workshop for dem som ønsker å bli med på dette.
Workshop kr 500,- Meld deg på workshopen inkludert lunsj ved å bruke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet for kurset. Deltakerne vil da diskutere erfaringer og muligheter med representanter fra noen utvalgte kommuner, som stiller med konkrete problemstillinger innenfor kurstemaet. Workshopen blir ikke strømmet.

OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900
Velkommen
v/ Andreas Fadum Haugstad, prosjektleder, Fagavdelingen NAL / BYLIVsenteret

0900 – 0915
Kommunens visjoner
Leder av Byutviklingskomiteen i Oslo, Victoria Marie Evensen, presenterer Oslo kommunes visjoner for en sosialt ansvarlig by og europeisk grønn hovedstad

0915 – 0935
Hva legger vi i begrepet inkluderende? Hvem inkluderer vi for og hvordan?
Metodikk og eksempler på inkluderende løsninger
Karin Høyland, sivilarkitekt MNAL, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

0935 – 0950
Skolen som byutvikler
Harald Øvland, avdelingsdirektør for skoleanlegg, utdanningsetaten, Oslo kommune

0950 – 1020
Arkitekten tar samfunnsansvar
Rodeo arkitekter diskuterer arkitektens rolle som samfunnsaktør. Prosjekteksempler
Anne Bjørndal, arkitekt MNAL, faglig leder for arkitektur ved Rodeo arkitekter

1020 – 1030 Pause

1030 – 1110
Sosiale rom, den omsorgsfulle by
Prosjektpresentasjoner fra Danmark. Hvordan kan vi i planlegging og design av våre byer, motvirke sosial fremmedgjøring og ensomhet? Hvordan skape arkitektur som gir oss lyst og mulighet til å møtes og danne sterke fellesskap?
Nicolai Carlberg, etnolog og partner Carlberg|Christensen

1110 – 1130
Prosessen sett fra kommunens side
Om kommunenes rolle som tilrettelegger for medvirkning. Eksempler og erfaringer fra Furuset og Tøyen.
Hanne Marie Sønstegaard, samfunnsplanlegger Bydel Alna

1130 – 1200
Inkluderende feelgood-arkitektur
Prosjektpresentasjoner: Lindeberglokalet, Hauskvartalet, Ormsundveien Økogrend, Aktivitetshuset K1 på Tøyen, prosjektet «levende lokaler» for DogA og sosial byutvikling på Tøyen
Arild Eriksen, sivilarkitekt MNAL og partner i Eriksen Skajaa Arkitekter

 

Del 2 - Workshop om inkluderende arkitektur (arrangeres separat, egenandel 500kr)
Workshop kr 500,- Meld deg på workshopen inkludert lunsj ved å bruke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet for kurset.

Karin Høyland og Arild Eriksen, samt Alf Waage og
Andreas Fadum Haugstad fra BYLIVsenteret er tilstede

1200 – 1240
Lunsj

1240 – 1250
Introduksjon
Vi presenterer kort opplegget for workshopen

1250 – 1320
Presentasjon av aktuelle problemstillinger i kommuner
Casepresentasjoner fra deltakerkommunene i «pecha kucha»-format

1320 – 1420
Diskusjon av problemstillingene ved bordene / plenum
Formatet for diskusjonen vil tilpasses endelig antall påmeldte

1420 – 1430
Pause

1430 – 1500
Oppsummering

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
3. november kl 09.00 til
3. november kl 12.00
PÅMELDINGSFRIST
2. november 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått