Tilbake til alle nettkurs

Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020 (opptak)

23. mai 2017
Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020 (opptak)
Nettkurs
Inspirasjon
Illustrasjon: Katscha, Norrköping, Sverige. Arkitekt: Arkitektur + Development – Reppen Wartianen
​Kurset setter fokus på kjernekvalitetene i boligarkitekturen. Vi vil identifisere, løfte frem og sette ord på disse for å bidra til bevisstgjøring ikke bare av oss selv men også med tanke på de aktører som vi samarbeider med i byggeprosjektene.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi ser nærmere på hvordan vi kan ruste oss bedre til diskusjoner med byggherrer og myndigheter.

Arbeidet for disse kjernekvalitetene blir ekstra utfordret når vi nå skal bygge høyere og tettere i byene våre. Boligkvalitet er komplekst, og berører områdenivå, bomiljø, bebyggelse, enkeltbolig og uterom. Bygg og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse. Dette fremmer folkehelsen og er dermed også samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

De arkitektoniske kjernekvalitetene handler om motstandsdyktighet, om løsninger som er fleksible og materialer som er robuste, det handler om følelsen av eierskap og identitet, om mulighet for påvirkning, om fornemmelsen av å være ivaretatt. 

Det finnes heldigvis mange eksempler på prosjekter med mange gode arkitektoniske kvaliteter. Høy boligkvalitet på mindre areal og en god organisering av fellesfunksjoner er sentrale utfordringer i dag. Hva gjør noen boliger bedre enn andre? Hvordan kan vi oppnå høy kvalitet og samtidig rasjonelle løsninger? Hva kan fremtidens boformer være? Hvordan kan vi som arkitekter kommunisere bedre med utbyggere og andre aktører i prosessene?

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NLA og NIL.


Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planleggere- byggesaksbehandlere, utbyggere og andre interesserte. 

Illustrasjon: Katscha, Norrköping, Sverige. Arkitekt: Arkitektur + Development – Reppen Wartianen


OM NETTKURSET BO- OG BOLIGKVALITET - UTFORDRINGER MOT 2020: Nettkurset er et opptak av kurset ”Bo- og boligkvalitet” som ble holdt 23. mai 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL). Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud


PROGRAM:

 

ca 10 minutter
Bo- og boligkvalitet: hva er det?
10 ting som kjennetegner god arkitektur og bokvalitet.
v/ Camilla Moneta, Arkitekt MNAL, Fagsjef Norske Arkitekters Landsforbund

ca 45 minutter
Bokvalitet og helhetlig boligplanlegging
Hvilke elementer inngår? Og hva skal til for å få til gode boliger, gode bomiljøer og god byutvikling.
v/ Rolf Barlindhaug, samfunnsøkonom, Bolig-, steds- og regionalforskning ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR


ca 45 minutter
Metoder og analyser for å oppnå god bokvalitet
Hvordan går man fram? Hva må man tenke på for å oppnå god bokvalitet.
v/ Aga Skorupka, miljøpsykolog, Léva Urban Design

 

ca 30 minutter
Hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere kommunisere bedre?
Med et felles mål om å skape gode boliger med høy bokvalitet; hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere skape en felles plattform for deling av kunnskap for å nå dette målet?
v/ Trond Ramsøskar, interiørarkitekt MNIL, Ramsøskar Interiørarkitekter AS

ca 30 minutter
Hus for et usynlig boligmarked
I dagens boligmarked er det en stor gruppe som aldri får kjøpt seg en bolig. Er det mulig å bygge for dette markedet? Og hva slags kvaliteter kan man tilby innenfor stramme rammer? Rekkehusene på Sønderhagen i Stange ble til med disse spørsmålene i tankene.
v/ Tanja Lie, Arkitekt MNAL, Lie Øyen arkitekter


ca 45 minutter
Fra blomsterkassen til fellesareal
Hvilken kvalitet gir gode uterom? Uterom og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse.
v/ Simen Gylseth, landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

ca 45 minutter
Hva er ett godt hjem?
Hvilke kvaliteter er det boligen som rammen rundt det daglige trenger for å være ett godt hjem?
v/ Knut Hjeltnes, Arkitekt MNAL, Knut Hjeltnes arkitekter

ca 30 minutter
2,7m - Kan krav til økt minimum takhøyde heve generell boligkvalitet?
I leiligheter som blir stadig mindre, blir volum desto viktigere. Kan vi ved å øke minimum takhøyde i boliger fra 2,4m til 2,7m heve den generelle boligkvaliteten?
v/ Gina Michelle Kjønigsen, Arkitekt MNAL, Element Arkitekter


ca 45 minutter
Katscha - Norrköping - Unik boligarkitektur i industrilandskap - prisbelønnet
30 leiligheter med varierende form, størrelse og takhøyder opptil 4,05 meter byr på unik boligarkitektur i et industrilandskap. Prosjektet vant MIPIM AWARDS 2016 i klassen"Best Residential Development", Östra Götalands arkitekturpris 2016 ,Sveriges arkitekters Bostadspris 2016 og er nominert til Mies Van der Rohe i år.
v/ Ingrid Reppen, arkitekt SAR/MSA, Arkitektur + Development – Reppen Wartianen

 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
30. juni 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke