Tilbake til alle nettkurs

Plan- og bygningsloven for viderekomne (opptak)

10. mai 2017
Plan- og bygningsloven for viderekomne (opptak)
Nettkurs
Lovverk
Kurset behandler ulike emner innenfor Plan og bygningsloven. Noen emner knyttes til endringer som nylig er inntruffet, og andre dreier seg om temaer og problemstillinger man ofte møter i hverdagen som prosjekterende arkitekt, ansvarlig søker, byggesaksbehandler og planlegger.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Et sentralt tema på kurset er Estetikkbestemmelsene i PBL, med hovedfokus på § 29-2 - Visuelle kvaliteter. Svært aktuelt både for arkitekter og byggesaksbehandlere. Arkitekt Eskild Narum Bakken, leder for Byggesakskolens estetikkundervisning ved NTNU, vil i sitt foredrag ta for seg hvordan vi kan bli mer bevisste brukere av Plan- og bygningslovens estetikkbestemmelser.  Han mener at arkitekter og byggesaksbehandlere ikke får nok informasjon om hvordan bestemmelsene kan tilfredsstilles.

Bolk 1. Søknad og ansvar i byggesaker

Rollen som ansvarlig søker er krevende. For mange oppleves denne delen av jobben som plunder og heft, noe som tar oppmerksomheten bort fra det å skape noe nytt. Mens noen mindre kontorer overlater ansvaret til konsulentfirmaer, har de største kontorene gjerne egne ansatte som kun arbeider med behandling av byggesaker.  Dette en imidlertid en viktig koordinerende rolle som kan ha stor betydning for det endelige resultat.

Bolk 2. Kontroll og tilsyn i byggesaker

I byggesaker, avhengig av tiltaksklasse, skal det gjennomføres uavhengig kontroll innenfor fem områder: bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, fuktsikring og lufttetthet og geoteknikk. Hva skal kontrolleres og hvem skal eller kan gjøre dette? Hvilket ansvar har kontrolløren og hvilke sanksjoner innebærer feil eller mangler?  Kommunen kan kreve uavhengig kontroll etter en konkret vurdering….når gjør de det?

I forbindelse med tilsyn skal kommunen påse at plan- og bygningsloven følges, samt avdekke om foretakene gjennomfører sine oppgaver i henhold til den tildelte ansvarsretten. Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn, men står samtidig fritt til å velge omfang og framgangsmåte. Anders Evjenth forleser her om hva du må huske på- og være forberedt på som ansvarlig søker og prosjektere knyttet til tilsyn.

Bolk 3. Dispensasjonsbestemmelsen

Bestemmelsen har gitt kommunen adgang til å innvilge dispensasjon for bygg og andre tiltak som ikke er i tråd med kommuneplan, reguleringsplan eller byggeregler. Dette regelverket har vært oppfattet som innviklet og ofte vanskelig å praktisere.  For å gjøre det raskere og rimeligere å bygge har KMD de senere årene arbeidet med forenklinger av plan- og bygningsloven. I den forbindelse har dispensasjonsbestemmelsene blitt vurdert på nytt. Anders Evjenth forteller om hva som nå har blitt endret og hvilke konsekvenser endringene kan få.

Bolk 4: Om estetikkbestemmelsene i § 29-2 - Visuelle kvaliteter

Du lærer mer om hva som menes med ”visuelle kvaliteter”, hva som er vurderingsgrunnlaget, om kommunens skjønnsvurdering, og hvordan du kan unngå avslag eller klage på avslag. Du lærer om sentrale momenter for prosjektpresentasjon i søkeprosessen, forankret til juridiske og faglige begreper og offentlig veiledningsmateriell. Eskild Narum Bakken utdyper i sitt foredrag også hvorfor han mener at Estetikkbestemmelsens anvendelse i hovedsak er et estetikkfaglig spørsmål, bare delvis et juridisk spørsmål.


Les også artikkelen "Etterlyser mer bevisst bruk av PBL's estetikkbestemmelser".


Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planlegger og byggesaksbehandlere.

OM NETTKURSET PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR VIDEREKOMNE:

Nettkurset er et opptak av kurset ”PBL for viderekomne” som ble holdt 10. mai 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

For medlemmer av NAL gjelder: Nyutdannede (2019 eller senere) og de som i samme tidsrom har startet enkeltmannsforetak eller lite kontor får 50% prisreduksjon på kurset. Ordinær pris kommer opp ved påmelding, bruk kommentarfeltet ved påmelding. Foretraksnummer oppgis.

 

PROGRAM


Bolk 1. Søknad og ansvar i byggesaker


Anslagsvis 1 1/2 time:
Søknad og ansvar i byggesaker

  • Søkers oppgaver og ansvar ved utarbeidelse av søknad.
  • Søkers oppgaver og ansvar som bindeledd med kommunen under byggesaken.
  • Søkers ansvar i forhold til tiltakshaver, ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende. Søkers ansvar overfor byggherre etter kontrakt. Kompetansekrav.

v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater

 


Bolk 2. Kontroll og tilsyn i byggesaker

Anslagsvis 1 1/2 time:
Kontroll og tilsyn i byggesaker – hva MÅ du huske på
v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater

Bolk 3. Om dispensasjonsbestemmelsen

Anslagsvis 1 time:   
Ny dispensasjonsbestemmelse - konsekvenser
v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater

Bolk 4: Om estetikkbestemmelsen § 29-2 - Visuelle kvaliteter

Anslagsvis 1 1/2 time: 
Estetikkbestemmelsene i PBL § 29-2 – juridiske sider.
v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater

Anslagsvis 1 time:
Estetikkbestemmelsene i PBL § 29-2 – faglige sider
Estetisk redegjørelse og vurdering, avslagshjemmel og klagemuligheter.
v/ Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt NTNU, leder for Byggesakskolens estetikkundervisningJeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke