Tilbake til alle nettkurs

Prosjektering av barnehager (opptak)

6. april 2017
Prosjektering av barnehager (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Dette kurset handler om å skape gode rom tilpasset barnas behov både inne og ute. De som bestiller og de som etter hvert skal prosjekterer barnehager må vite mye både om form, innhold og organisering av barnehagen. Kjennskap til ulike brukerne er viktig for å skape gode hverdager for barn, foreldrene og ansatte.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Arkitekten kommer vanligvis inn i prosjektet etter at oppdraget er definert og tomten, med sine kvaliteter og begrensninger, allerede er bestemt. Det er ikke alltid man har tilgang til de ønskede arealer og det blir ofte nødvendig med kompromisser. 

Som politiker, planlegger og bestiller har man i ulik grad mulighet for å påvirke lokalisering av barnehagen i lokalsamfunnet. Dette er et stort ansvar, som også krever kjennskap til barnehagen funksjoner, innhold og form i tillegg til brukerne.

Av bygningsmessige forhold settes fokus på planløsning, organisering og inneklima, samt lyd, lys, form, materialer og farger. Det vesentlige er brukeropplevd kvalitet.

På kurset lærer du om den historiske utviklingen av barnehagen som institusjon, på forskjellige pedagogiske retninger og eksempler på ulike arkitektoniske svar. Det blir også presentert forsking på området.

En av forskerne som kommer er arkitekt og forfatter Hanne Wilhjelm, 1.amanuensis emerita ved AHO. Hun sier følgende om sitt innledningsforedrag: 


”Jeg vil vise frem barnehagens historiske baggrund, bygninger- hus og haver; hvor den organiserte barneomsorg fant sted. Det er pedagogenes virke og ideer der fortelles.  Innlegget vil således vise samspillet mellom den samfunnsmessige utviklingen og pedagogikkens betydning for de fysiske rammer. Det er dagens dilemmaer og paradokser for byggherrer, arkitekter, ansatte og ikke minst barn som vil bli synliggjort.”


Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planleggere og bestillere, byggesaksbehandlere og andre interesserte.

Les artikkelen "Engasjerte dansker til barnehagekurs i NAL" 


OM NETTKURSET PROSJEKTERING AV BARNEHAGER:

Nettkurset er et opptak av kurset ”Prosjektering av barnehager” som ble holdt 6. April 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.
 

PROGRAM

Bolk 1: Barnehagen – historie og dagsaktuelle tema

ca 35 minutter
Barnehagens historiske røtter og dagens utfordringer for barnehagens hus og hage
Om samspillet mellom samfunnsmessige utviklingen og pedagogikkens betydning for de fysiske rammene rundt dagens barnehagedrift.
v/ Hanne Wilhjelm, sivilarkitekt, 1.amanuensis emerita, Institutt for form, teori og historie, Arkitekthøgskolen i Oslo


Bolk 2: Barnehagens fysiske rom – inne og ute
 

ca 35 minutter
Utfordringer i dagens barnehagebygging
Arealer ute og inne
v/ Hanne Wilhjelm, sivilarkitekt, 1.amanuensis emerita, Institutt for form, teori og historie, Arkitekthøgskolen i Oslo

ca 30 minutter
Om biodiversitet, inneklima, dagslys, utsyn og helse i barnehager
v/ Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet                                              

ca 50 minutter
Barnehagen sett fra nord
Forholdet mellom inne og ute, lys og mørke - klima og hundremeterskog.
De gode tomtene defineres / lokaliseres gjennom reguleringsplanarbeidet.
v/ Rose Marie Steinsvik, Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder, Steinsvik arkitekter as


Bolk 3: Pedagogikk og arkitektur - brukermedvirkning

ca 40 minutter  
Ulikhetene mellom arkitekten og pedagogen kan forstås både i skala, tid, og språk
Hvordan skape dialog som kan komme barnehagen og brukerne til gode?
v/Sissel Brandi-Hansen, MA i pedagogik, bygningsseksjonen, Barne- og Ungdoms forvaltningen, Københavns Kommune.                      

ca 55 minutter
Sammenhenger mellom barnehagebyggets romlige organisering og pedagogiske målsettinger
Foredraget viser til forskning, undersøkelser og eksempler. Er det samsvar mellom det arkitekter og brukerrepresentanter planla og hvordan pedagogene har tatt i bruk byggene?  Påvirkes barnas hverdag og personalets arbeidssituasjon av byggets organisering planløsning og detaljering?(Artikkel i boka: ”Rom for Barnehage”)
v/ Birger Dahl, sivilarkitekt MNAL, Enerhaugen arkitektkontor AS 


Bolk 4: Prosjekteksempler – erfaringer og utfordringer
 

Ble avlyst pga sykdom, PDF av presentasjonen vedlagt.
Lopperud barnehage - gjensyn med et prosjekt

Presentasjon av intensjoner og erfaringer. Prosjektet ble ferdigstilt 2009 og erfaringer ble høstet ved gjenvisitt i barnehagen i 2011. (Artikkel i boka: ”Rom for Barnehage”)
Sverre Svendsen, Sivilarkitekt MNAL, Partner, Ratio Arkitekter

ca 60 minutter
“A human sense of Architecture” - Creating energy efficient architecture with a good indoor climate

Hvordan prosjektere bærekraftig arkitektur / barnehager med utgangspunkt i barnets sanser. Christensen & Co vant konkurransen og har tegnet Kistefossdammen barnehage i Heggedal. (FutureBuilt prosjekt) Kontoret har prosjektert mer enn 10 barnehager, flere som ZEB bygninger. Tittelen på foredraget er den samme som hans artikkel i en bok som skal utgis på Harvard University med Marius Nygaard (AHO) som redaktør.
Thomas Nørgaard, Partner / Arkitekt MAA, Christensen & Co

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke