Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Mange veier til nullutslippsbygg

Oslo 5. april 2017
Brød & Miljø: Mange veier til nullutslippsbygg
Frokostmøte
Energi og miljø
Nullutslippsbygget, Campus Evenstad, ett av prosjektene som presenteres på Brød & Miljø denne dagen. Foto: Zdena Cervenka.
Gjennom ni pilotbygg har kreative aktører i ZEB-prosjektet vist at det er mulig å bygge nullutslippsbygg. Hva er de største utfordringene i prosjektering og bygging? Hvordan trives brukerne? Er det lønnsomt?
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På dette frokostmøtet får du høre mer om de viktigste erfaringene og lærdommene fra forskningsprosjektet Zero Emission Buildings. Inger Andresen, pilotbyggansvarlig i Forskningssenteret for nullutslippsbygg ZEB (Zero Emission Buildings), vil presentere godbitene fra alle de ni prosjektene.

Forskningssenteret for nullutslippsbygg ZEB (Zero Emission Buildings) har utviklet kunnskap som må til for å kunne bygge slike bygninger. Resultatene inneholder alt fra nye nano-materialer til bygde pilotbygg. Prosjektene viser stort mangfold av løsninger og slår hull på noen myter, men bekrefter kanskje noen andre. ZEB har fått på plass nullutslippsdefinisjoner med retningslinjer som kan danne grunnlaget for en fremtidig standard innenfor bransjen.

Nullutslippsbygget på Campus Evenstad har vært et av pilotene i ZEB. Det er trolig det første moderne bygget som har oppnådd så lave klimagassutslipp her i landet. Prosjektet har jaktet klimagassreduksjoner i alle løsninger og alle faser. Det er utprøvd nye kombinasjoner av materialbruk og løsninger, innovasjoner som gassifiseringsanlegget (CHP) basert på lokalprodusert flis, samt ganske tradisjonelle løsninger. Det nyskapende er å sette løsningene i system, og strekke strikken litt lenger i alle retninger. Prosjektleder og arkitekt Inger Johanne Tolaas (Statsbygg) og Eivind Selvig (Civitas AS) forteller om utfordringer de har møtt samt verdifull læring og erfaring.

Velkommen! 

Se opptaket fra frokostmøtet her:PROGRAM

08:00
Frokost

08:30
Velkommen v/NAL

08:35
Pilotbyggene i ZEB – Hva har vi lært?
v/professor Inger Andresen, NTNU/ZEB

09:05
ZEB COM-bygget på Campus Evenstad
v/prosjektleder Inger Johanne Tolaas, Statsbygg

09:20
Jakten på et nullutslippsbygg - har vi oppskriften? (ZEB-COM)
v/Eivind Selvig, Civitas AS

09:45
Spørsmål og diskusjon

10:00
Slutt

Møteleder: Lars Petter Bingh, miljørådgiver, Statsbygg

 

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården.

Brød & Miljø blir strømmet direkte, og lenke blir lagt ut i forkant av møtet. I etterkant publiserer vi opptak. Her er det ikke nødvendig med påmelding.

Offentlig kommunikasjon:
Buss 21 til Uranienborgveien/trikk 11 Homansbyen/trikk 19 til Riddervolds plass eller buss/bane/trikk til Nasjonaltheatret.

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Bygg21 og Husbanken.

 

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
5. april kl 08.00 til
5. april kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
4. april 2017
ANSVARLIG
Iselin Ekman
Status
Påmeldingsfrist er utgått