Tilbake til alle nettkurs

Aktuelt fra PBL og TEK (opptak)

20. januar 2017
Aktuelt fra PBL og TEK (opptak)
Nettkurs
Lovverk
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth fra Bull advokater forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som er nå er på trappene. 1 juli 2017 er varslet dato for ikrafttredelse av endringer i teknisk forskrift ( TEK 17). På nyåret 2017 er endringsforslaget ute til høring. Arkitekt Karine Denizou, seniorforsker i SINTEF Byggforsk gir oss et innblikk i hva endringene går ut på og mulige konsekvenser. SINTEF byr også på nyheter fra Byggforskserien.
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 1200,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Blir reglene bedre og enklere og bidrar de til å redusere byggekostnadene slik politikerne har ønsket? 

Minikurs, gratis for NAL-medlemmer, men krever påmelding.

OM NETTKURSET AKTUELT FRA PBL OG TEK:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Aktuelt fra PBL og TEK” som ble holdt 20. januar 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et minikurs. Total spilletid er anslagsvis 2 timer. Hvis du er medlem av NAL er kurset gratis, men du må likevel "kjøpe" det for å få tilgang. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud. 

 

PROGRAM

Nytt fra PBL

Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater

Nytt om TEK 17

Karine Denizou, arkitekt, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

Nytt fra byggforskserien

Brit Roald, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk

Selges frem til
1. juli 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått