Tilbake til alle nettkurs

Klimaskallet (opptak)

8. november 2016
Klimaskallet (opptak)
Nettkurs
Energi og miljø
Klimaskallet beskytter deg mot kulde, varme, støy og ytre farer samtidig som det gir deg trygghet og komfort. Klimaskallet skal også bidra til god kontakt med omverden gjennom å gi tilstrekkelig lys, luft og utsyn. Utforming og valg av materialer til klimaskallet har betydning for inneklimaet, energieffektivitet og klimagassutslipp.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Klimaskallet utgjør rammen om livet inne, samtidig som det er vegger i boligtun, byrom og gater, eller et gulv på et tak. Utformingen har derfor stor betydning for opplevelsen av uterommene som vi deler. Klimaskallet i seg selv skiller ikke  mellom inne og ute men er et fysisk uttrykk for naturens utfordringer og menneskes behov for beskyttelse.

Kurset handler om forskjellige aspekter ved utforming av klimaskallet i nye og eksisterende bygg. Ved oppgradering og tilbygg til eksisterende boliger kan det oppstå utfordrende møter mellom nytt og gammelt som krever gjennomtenkte løsninger.

Aktuell forskning samt gode tekniske- og arkitektoniske løsninger blir presentert på kurset. Du får kunnskap om materialer, de nye energiregler, innblikk i framtidige trender og prosjekteksempler.

Vi har invitert arkitekter, en landskapsarkitekt, en forsker, ingeniører og en murmester, for å belyse og gi løsningsforeslag av de fleste aspekter ved klimaskallet.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid Barbara Hasenmüller, arkitekt MNAL og Futurebuilt

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, ingeniører og andre interesserte.Illustrasjon: Trädgårdsföreningen, Göteborg, fotograf og landskapsarkitekt: Rainer Stange, arkitekt Fredrik Lund

OM NETTKURSET KLIMASKALLET:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Klimaskallet” som ble holdt 8. November 2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 1/2 time. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.
 

PROGRAM

Bolk 1. Introduksjon – utfordringer knyttet til klimaskallet


Grønt klimaskall, grønne bakker, vegger og tak (ca 45 minutter)

Landskapsarkitekten har mange grønne og blå verktøy som kan bidra til at klimaskallet ivaretas. Både atmosfære, areal rundt bygget og inntil byggets fasade.

Rainer Stange, partner/professor/landskapsarkitekt MNLA, DronningaLandskap

Undercover - 5 prosjekter på høy nivå og med skånsomme fotavtrykk (ca 30 minutter)

Prosjekter: Cave for kids, Bålplassen, Horn fergeleie, Fortetting i Holmenkollveien og FutureBuilt prosjekt ”klimanøytrale førstehjemsboliger ”i Furuset.

Dan Zohar, arkitekt MNAL, partner i Haugen/Zohar
 

Bolk 2. Nye energiregler – hva skjer i forskning og praksis


Bærekraftig oppgradering – Praktiske dilemmaer og eksempler (ca 1 time)

Spesiell fokus på oppgradering. Hva skjer på forskningsfronten?
 
Anders-Johan Almås har en doktorgrad om klimatilpasning av bygninger og bærekraftig oppgradering. Han er blant annet leder av innovasjonsarenaen i forskningssenteret klima2050 (www.klima2050.no). Almås har tidligere jobbet 10 år som rådgiver i Multiconsult innen bygningsfysikk og energi.
Anders-Johan Almås Dr. ing. Seniorforsker – SINTEF Byggforsk 


Reviderte energiregler 2016 (ca 30 minutter)

Klimavennlig energiforsyning med reviderte energiregler i TEK. Muligheter og begrensninger for teknikk og arkitektur.

Sylvia Helene Skar, sivilingeniør, energi og miljø, Norconsult 
 

Bolk 3: Materialer


Miljøtiltak som arkitektonisk element (ca 30 minutter)

Brynseng skole er et aktuelt FutureBuilt prosjekt. Skolen bygges med en solcellefasade på 1000 m2 og vil bli et nesten nullenergibygg (nNEB).

Ida Hexeberg, arkitekt MNAL, HRTB arkitekter  


Bærekraftige fasader – dagens og fremtidens teknologi (ca 45 minutter)

Tekniske løsninger, materialer, bygningsfysikk og idéer. 
Blant annet presenteres energirehabilitering av Bauhausbygget i Dessau/Tyskland. 

Michael Lommertz, arkitekt MNAL, faglig leder bærekraft i Bollinger+Grohmann Ingeniører AS    
 

Bolk 4. Utfordrende detaljering – eksempler


Verneverdige bygg (ca 30 minutter)

Eksempler fra praksis. Begrensninger, utfordringer og muligheter i tradisjonelle materialer.

Ulf Teigen, sivilarkitekt, murmester, Teigen arkitekter AS 

Lys versus energieffektivitet – fasader til nye Deichmanske (ca 30 minutter)

Passivhusfasadene til Deichmanske fra idé til gjennomføring. Hvordan ivareta brukernes behov. Solavskjerming og blendning. Hvor mye glass og hvor mye vegg skal til for ivateta ønsket konsept og funksjon?

Michael Lommertz, arkitekt MNAL, faglig leder bærekraft i Bollinger+Grohmann Ingeniører AS 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke