Tilbake til alle nettkurs

Walkability (opptak)

3. november 2016
Walkability (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
I den sunne og bærekraftige byen har fotgjengerne en sentral plass. I mange sammenhenger blir antallet gående brukt som et parameter for å si hvor attraktivt og inkluderende et sted er. God planlegging for de gående kan være bra for både folkehelsa, miljøet og økonomien.
Pris
MNAL kr 2600,-
MNLA kr 2600,-
Kursdeltaker kr 3600,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

Men hva skal til for å lykkes, og hvilke faktorer er det som påvirker hvordan vi opplever og bruker byen?

På dette kurset lærer du mer om hva som styrer våre bevegelser og hvilke grunnleggende faktorer man må ta hensyn til når man jobber med planer, byrom og arkitektur. Blant foredragsholderne er miljøpsykolog Aga Skorupka som vil gi oss en grunnleggende innføring i hva walkability handler om, og hva som er de grunnleggende suksessfaktorene. Videre presenteres nasjonale og internasjonale eksempler på både byromprosjekter, bygg og større planmessige grep som har bidratt positivt, i tillegg til erfaringer med bruk av ulike verktøy og metoder i plan- og designprosessen.

Kurset er tilpasset arkitekter, planlegger, landskapsarkitekter og andre som jobber med plan eller prosjektering, både i større byer og på mindre steder.

Kurset er utviklet i samarbeid med FutureBuilt  og støttet av Deltasenteret.


OM NETTKURSET WALKABILITY:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Walkability” som ble holdt 3. November 2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 1/2 time. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Bolk 1 – Den gangbare byen


Vi trenger sunne byer (10 minutter)

Heidi Fadum, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Hva styrer våre bevegelser (45 minutter)

Hvorfor er noen steder mer attraktive enn andre? Hvilke grunnleggende faktorer bidrar til at det er godt å bevege seg til fots og hva stimulerer våre sanser? Hvilke kvaliteter bør være tilstede i den gangbare byen?
Aga Skorupka, miljøpsykolog, Léva Urban Design 


Kan alle byer bli 10-minuttersbyer? (30 minutter)
Gjennom å samle og samlokalisere også på mindre steder kan man bidra til mindre bilavhengighet og samtidig  invitere til at folk møtes. Konkrete eksempler og erfaringer fra praksis presenteres.

Alf Waage, Fagavdelingen NAL og BYLIVsenteret


Bolk 2 – Metoder og verktøy


Byromstrategi for Trondheim kommune (45 minutter)
En langsiktig plan for å skape en mer attraktive, levende og tilgjengelige byrom. Fokus på byrommenes funksjoner. Bevisst bruk av midlertidige tiltak i et langsiktig perspektiv. Trondheim kommune vedtok tidligere i år en ny byromstrategi. (2016)

Margrethe Aas, arkitekt, Trondheim kommune


”Gå mer – kjør mindre” - eksempel fra gåstrategi for Trondheim kommune (30 minutter)

Dette prosjektet er et av flere som skal bidra til målet om nullvekst i biltrafikk.

Siri Bø Timestad, arkitekt, Byplankontoret i Trondheim kommune

Erfaring med bruk av barnetråkk (30 minutter)

Ski kommune har vært pilotkommune for systematisk utprøving av barnetråkk som metode. De bruker det som et planverktøy.

Ingvild Belck-Olsen, Samfunnsplanlegger i Ski kommune

Kan byen være min personlige trener? (30 minutter)

Hvordan byen og utformingen av byrom stimulere til fysisk aktivitet på nye måter.

Maria Molden, arkitekt mnal, Arkitektgruppen CUBUS
 

Bolk 3 – Byrom og arkitektur

Arkitektur som beriker og aktiviserer byrom (45 minutter)

Camilla Molden, arkitekt MNAL, Dyrvik arkitekterDemokratisk byrom (45 minutter)

København har tre ganger blitt kåret til ”most liveable city in the world” av magasinet Monocle. Har danskene knekt koden for hvordan man skaper byrom som inkluderer og aktiviserer?


Bettina Werner, etnograf, CITITEK (DK)

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke