Tilbake til alle nettkurs

Adkomstløsninger og veifinning (opptak)

25. oktober 2016
Adkomstløsninger og veifinning (opptak)
Nettkurs
Universell utforming
Et sentralt krav til arkitekturen i dag er å skape gode løsninger for alle brukergrupper. Dette kurset har fokus på hvordan vi kan skape gode universelt utformede adkomstløsninger med intuitiv fremkommelighet og uten bruk av kunstige tiltak.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Øvrige kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

Kurset setter fokus på gode arkitektoniske løsninger for adkomst og veifinning i publikumsrettede bygg. Gode løsninger som tilfredsstiller kravene til universell utforming blir vist fram. Ofte er det slik at det som fungerer godt for en brukergruppe fungerer godt for alle, men ikke alltid. Kurset gir en innføring i de viktigste punktene lovverket framhever. Vi inviterer til erfaringsutveksling og diskusjon, for å sammen bli bedre til å finne gode løsninger. 

Etter kurset vil du sitte igjen med større kunnskap om kompleksiteten knyttet til adkomst og veifinning, hva brukerne er særlig opptatt av, gode eksempler på løsninger som fungerer, og kravene i Byggteknisk forskrift. 

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører og andre som arbeider med universell utforming i bygninger og uteområder. Kurset er utviklet av NAL og Universell Utforming AS i samarbeid og er støttet av Deltasenteret.


OM NETTKURSET ADKOMSTLØSNINGER OG VEIFINNING:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Adkomstløsninger og veifinning” som ble holdt 25. oktober 2016 på Arkitekturmuseet i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 1/2 time. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Hvem er Universell utforming as (ca 10 minutter)

Thor Arne Jørgensen, daglig leder i Universell Utforming as


Bolk 1: Universell utforming – lovverk og utfordringer

Mange krav – men flest muligheter! (ca 45 minutter)

Byggteknisk forskrift stiller mange krav til universell utforming, men de fleste kravene gir også rom for kreative arkitektoniske løsninger. Vi gir det oversikt over lovverket og utfordringer knyttet til universell utforming av atkomstløsninger.        
Trine Presterud, faglig leder Universell Utforming AS
                   


Bolk 2: Arkitektoniske løsninger med brukerne som utgangspunkt
Hvordan integrere universell utforming i arkitekturen fremfor å bruke kunstige ledelinjer.

Kan veifinning måles? (ca 45 minutter)
Leif D. Houck, førsteamanuensis ved Bygg og Miljøteknikk, NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Ås), hvor hovedoppgavene er forskning og undervisning. Partner i SPINN Arkitekter

Eksempler til etterfølgelse (ca 30 minutter)


Lise Rystad har i en årrekke jobbet med å finne gode universelt utformede løsninger. Hun viser eksempler på både hva som fungerer og ikke fungerer.
Lise Rystad, seniorarkitekt, Narud Stokke Wiik 


Synet forandrer seg gjennom hele livet  som regel til det verre (ca 20 minutter)


Hvordan finner vi veien i bygninger og uteområder?
Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbund 


Bolk 3: Arkitektoniske løsninger av adkomst i offentlige bygg – kritiske punkter 3x20 minutter:

Glassmarkeringen – et funksjonelt og estetisk virkemiddel (ca 20 minutter)

Trine Presterud, faglig leder i Universell Utforming AS


Sikkerhet, adgangskontroll og likeverdig tilgjengelighet i publikumsbygg (ca 20 minutter)

Mariann Dellnes, seniorarkitekt, Forsvarsbygg

Veifinning med hensyn til plassering av resepsjon, heis og trapper (ca 20 minutter)

Elin Vang Kristiansen, interiørarkitekt og rådgiver i Universell Utforming AS

 

Bolk 4: Presentasjon av konkrete byggeprosjekter og dialog mellom partene


Veifinning i nye Deichmanske bibliotek (ca 40 minutter)
Det nye hovedbiblioteket blir en sentral møteplass for alle byens borgere ved Norges største kollektivknutepunkt. Håndtering av atkomst og veifinningsutfordringer i prosjekteringsprosessen. Utfordringer med rondelldører.
Marius Mowe arkitekt MNAL, Atelier Oslo

Kontraster i Mediacity Bergen (ca 30 minutter)


Media City Bergen skal samle medieteknologiaktører, utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak i Bergen sentrum. Nivåforskjeller, sikkerhet og leding til resepsjon, heis og trapp håndteres på ulike vis, blant annet ved aktiv bruk av kontraster.
Jonny Klokk, arkitekt MNAL, partner i MAD

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke