Tilbake til alle kurs og arrangementer

Klimaskallet, nye trender i utformingen

Oslo 8. november 2016
Klimaskallet, nye trender i utformingen
Kurs
Energi og miljø
Trädgårdsföreningen, Göteborg, fotograf og landskapsarkitekt: Rainer Stange, arkitekt Fredrik Lund
Klimaskallet beskytter deg mot kulde, varme, støy og ytre farer samtidig som det gir deg trygghet og komfort. Klimaskallet skal også bidra til god kontakt med omverden gjennom å gi tilstrekkelig lys, luft og utsyn. Utforming og valg av materialer til klimaskallet har betydning for inneklimaet, energieffektivitet og klimagassutslipp.
Pris
MNAL kr 3300,-
MNIL kr 3300,-
Kursdeltaker kr 4600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Klimaskallet utgjør rammen om livet inne, samtidig som det er vegger i boligtun, byrom og gater, eller et gulv på et tak. Utformingen har derfor stor betydning for opplevelsen av uterommene som vi deler. Klimaskallet i seg selv skiller ikke  mellom inne og ute men er et fysisk uttrykk for naturens utfordringer og menneskes behov for beskyttelse.

Kurset handler om forskjellige aspekter ved utforming av klimaskallet i nye og eksisterende bygg. Ved oppgradering og tilbygg til eksisterende boliger kan det oppstå utfordrende møter mellom nytt og gammelt som krever gjennomtenkte løsninger.

Aktuell forskning samt gode tekniske- og arkitektoniske løsninger blir presentert på kurset. Du får kunnskap om materialer, de nye energiregler, innblikk i framtidige trender og prosjekteksempler.

Vi har invitert arkitekter, en landskapsarkitekt, en forsker, ingeniører og en murmester, for å belyse og gi løsningsforeslag av de fleste aspekter ved klimaskallet.

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid Barbara Hasenmüller, arkitekt MNAL og Futurebuilt. 

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, ingeniører og andre interesserte

Illustrasjon: Trädgårdsföreningen, Göteborg, fotograf og landskapsarkitekt: Rainer Stange, arkitekt Fredrik Lund

 

PROGRAM:

08.50 - 09.00
Registrering / kaffe

09.00 - 09.05
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Bolk 1. Introduksjon – utfordringer knyttet til klimaskallet

09.05 - 09.50
Grønt klimaskall, grønne bakker, vegger og tak
Landskapsarkitekten har mange grønne og blå verktøy som kan bidra til at klimaskallet ivaretas. Både atmosfære, areal rundt bygget og inntil byggets fasade.
v/ Rainer Stange, partner/professor/landskapsarkitekt MNLA, DronningaLandskap

09.50 - 10.20
Undercover - 5 prosjekter på høy nivå og med skånsomme fotavtrykk
Prosjekter: Cave for kids, Bålplassen, Horn fergeleie, Fortetting i Holmenkollveien og FutureBuilt prosjekt ”klimanøytrale førstehjemsboliger ”i Furuset.
v/ Dan Zohar, arkitekt MNAL, partner i Haugen/Zohar

10.20 - 10.40
Pause

Bolk 2. Nye energiregler – hva skjer i forskning og praksis

10.40 - 11.40
Bærekraftig oppgradering – Praktiske dilemmaer og eksempler
Spesiell fokus på oppgradering. Hva skjer på forskningsfronten?
v/ Anders-Johan Almås Dr. ing. Seniorforsker – SINTEF Byggforsk
Almås har en doktorgrad om klimatilpasning av bygninger og bærekraftig oppgradering. Han er blant annet leder av innovasjonsarenaen i forskningssenteret klima2050 (www.klima2050.no). Almås har tidligere jobbet 10 år som rådgiver i Multiconsult innen bygningsfysikk og energi.

11.40 - 12.15
Reviderte energiregler 2016 
Klimavennlig energiforsyning med reviderte energiregler i TEK. Muligheter og begrensninger for teknikk og arkitektur.
v/ Sylvia Helene Skar, sivilingeniør, energi og miljø, Norconsult 

12.15 - 13.00
Lunsj

Bolk 3. Materialer

13.00 - 13.30
Miljøtiltak som arkitektonisk element
Brynseng skole er et aktuelt FutureBuilt prosjekt. Skolen bygges med en solcellefasade på 1000 m2 og vil bli et nesten nullenergibygg (nNEB).
v/Ida Hexeberg, arkitekt MNAL, HRTB arkitekter  

13.30 - 14.15
Bærekraftige fasader – dagens og fremtidens teknologi
Tekniske løsninger, materialer, bygningsfysikk og idéer. Blant annet presenteres energirehabilitering av Bauhausbygget i Dessau/Tyskland. 
v/ Michael Lommertz, arkitekt MNAL, faglig leder bærekraft i Bollinger+Grohmann Ingeniører AS    

14.15 - 14.30
Pause 

Bolk 4. Utfordrende detaljering – eksempler

15.00 - 15.30
Verneverdige bygg
Eksempler fra praksis.
Begrensninger, utfordringer og muligheter i tradisjonelle materialer.
Ulf Teigen, sivil arkitekt, murmester, Teigen arkitekter AS 

1500 - 15.30
W7 - Oppgradering av Wergelandsveien 7 - konsept, prosess og detaljer
Sykdomsforfall, innlegg ikke holdt men presentasjon publisert.
W7 samt flere aktuelle eksempler fra MAP Arkitekter blir presentert.
v/Guy Tschudi-Madsen, M.Arch. M.Urb. arkitekt MNAL, daglig leder i MAP Arkitekter

15.30 - 16.00
Lys versus energieffektivitet – fasader til nye Deichmanske
Passivhusfasadene til Deichmanske fra idé til gjennomføring. Hvordan ivareta brukernes behov- Solavskjerming og blendning. Hvor mye glass og hvor mye vegg skal til for ivateta ønsket konsept og funksjon?
v/ Michael Lommertz, arkitekt MNAL, faglig leder bærekraft i Bollinger+Grohmann  Ingeniører AS          


16.00  Slutt


Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
8. november kl 09.00 til
8. november kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
7. november 2016
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått