Tilbake til alle nettkurs

Uten fortid ingen fremtid (opptak)

13. september 2016
Uten fortid ingen fremtid (opptak)
Nettkurs
Inspirasjon
Samfunnsendringer og ulike ideologiske retninger setter sine tydelige spor i arkitekturen, i alt fra store infrastruktur- og byplanprosjekter til små boliger. Dette er situasjonen i dag og det var tilfellet også tidligere. Hva kan vi lære av våre nære forgjengere? Mye av det vi tar som en selvfølge i dag var radikalt og nytenkende for ikke lenge siden.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

 

Til dette inspirasjonskurset har invitert engasjerte arkitekter, professorer og forskere til å snakke om boligplanlegging, boligforbilder og arkitekturverk med fokus på 1900-tallet, et viktig århundre for norsk arkitektur.

 

Kursdagen begynner med overordnede perspektiver på bolig og planlegging og på konkrete boligforbilder. Senere på dagen er det fokus på enkeltarkitekter og arkitekturverk og på boligen som arena for eksperimentering med form og funksjon. 

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, kunsthistorikere og andre interesserte.

Her kan du se Jon Guttus introduksjon til kurset, ”Fra samfunnsmessige utfordringer til fysiske svar”:

 

OM NETTKURSET UTEN FORTID INGEN FREMTID:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Uten fortid ingen fremtid. Boligforbilder og visjoner” som ble holdt 13. september  2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5,5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM

Bolk 1. Boligvisjoner – fra ideer til realisering

Fra samfunnsmessige utfordringer til fysiske svar (ca 10 minutter)
Introduksjon til temaene.

Jon Guttu, sivilarkitekt MNAL, forsker NIBR

Frode Rinnan, sosial boligbygging og byutvikling (ca 45 minutter)
Drabantbyen — en vei ut av bolignød og trang bykjerne.

Ivar Sekne, journalist og forfatter

Den gode boligen - 10 forbilder (ca 45 minutter)

Boligforbilder fra etterkrigstiden. Ethvert forbilde er en kritikk mot forhold som man vil endre på.

Jon Guttu, sivilarkitekt MNAL, forsker NIBR

Boligkvalitet i historisk perspektiv, tradisjoner og ulike boligformer (ca 45 minutter)

Kjetil Moe, sivilarkitekt MNAL     


Bolk 2. Konkrete boligforbilder 
Boligen, en arena for utvikling og eksperimentering med form og funksjon.

Norske helter - utformingen av den moderne eneboligen 1920-40 (ca 45 minutter)
Heiberg, Munthe- Kaas, Korsmo og Knutsen - eksempler fra arkitektenes egne boliger.

Espen Johnsen,  Førsteamanuensis i kunsthistorie, Universitetet i Oslo

De nære ting i tid og rom (ca 30 minutter)
Einar Dahle, prof. em. AHO, sivilarkitekt MNAL

Jan og Jon – postmoderne pionerer i Norge - boligen som inspirasjon (ca 45 minutter)
Jan G. Digerud, professor emeritus AHO, sivilarkitekt MNAL, BASE Arkitekter AS 

Kilder til lærdom og inspirasjon (ca 45 minutter)
Vesterlid, Utzon, Barragan med flere.

Knut Hjeltnes, sivilarkitekt MNAL, professor AHO

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke