Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Miljøvennlig isolering av verneverdig bygg

Oslo 7. desember 2016
Brød & Miljø: Miljøvennlig isolering av verneverdig bygg
Frokostmøte
Energi og miljø
For første gang er utvendig etterisolering med superisolerende kalkmørtel som inneholder aerogel testet ut i Norge. Boligbygg har gjennomført en unik rehabilitering av et verneverdig murbygg på Majorstua i Oslo.
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På Brød & Miljø 7.desember presenteres prosjektet Bergsliens gate 12 B-C, et forbildeprosjekt i FutureBuilt programmet som Boligbygg nettopp har ferdigstilt. Prosjektet er bare 600 unna Arkitektenes Hus og de som ønsker, vil kunne se på resultatet 1:1 på en omvisning som del av frokostmøte.

I Bergsliens gate 12 på Majorstua eier Boligbygg en opprinnelig utedo og stall fra 1887, ombygd til to leiligheter i 1989. Nylig var det nødvendig å rehabilitere den gamle murbygningen, og Boligbygg grep muligheten til å prøve ut en helt ny metode for utvendig rehabilitering av verneverdige bygg.

Målet med metoden er å ivareta antikvariske prinsipper, og samtidig halvere byggets energitap, ved hjelp av en spesiell type kalkpuss som inneholder det superisolerende stoffet aerogel.

Første gang i Norden

Kalkpussen er utviklet i Sveits og har vært testet i noen europeiske land, men har aldri før vært testet i nordisk klima. Sensorer i veggene registrerer derfor pussens temperatur og fuktighet kontinuerlig for å måle effekten av etterisoleringen. Som en del av prosjektet har Boligbygg også i tett samarbeid med Byantikvaren arbeidet for å tilbakeføre bygningen og bakgårdens uttrykk til slik det var for over hundre år siden.

Prosjektet har mottatt støtte fra ENOVA og er valgt til forbildeprosjekt av FutureBuilt.

En metode for framtiden?

Oslo kommune eier mange verneverdige murgårder hvor det er utfordrende både å etterisolere og rehabilitere etter antikvariske prinsipper. Vil kalkpuss med aerogel kunne brukes i framtiden også på andre bygg?

BRØD OG MILJØ BLE STRØMMET DIREKTE: 

 

Program

08.00  
Frokost

 08.30  
Velkommen
v/Dagny Marie Bakke, NAL

08.35
Forbildeprosjektet Bergsliensgate 12 B-C
v/ Espen Foss Johansen, Boligbygg Oslo KF

08:50
Metoden kalkpuss med aerogel
v/Per Jæger, Isokalk

09:05
Utfordringer ved etterisolering av murbygg
André Korsaksel, Byantikvaren

09:20
Spørsmål

09:30
Avgang Bergsliens gate 12 B-C

Møteleder: Ulla Hahn, FutureBuilt
Det tas forbehold om endringer i programmet.

 
Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken. 

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården. 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
7. desember kl 08:00 til
7. desember kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
6. desember 2016
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått