Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Muligheter i urban trearkitektur

Oslo 12. oktober 2016
Brød & Miljø: Muligheter i urban trearkitektur
Frokostmøte
Energi og miljø
Tre i byen? Brenner det ikke? Råtner det ikke? Ser det ikke litt rart ut? Og hva med lyd? Da Tre og by startet opp våren 2013 var det stor skepsis, spesielt blant utbyggere. Tre hadde gjennom de siste 100 år fått et omdømmeproblem. Bybranner under krigen, og påfølgende forbud mot tre i by, resulterte i at mye kompetanse var borte. Urbanitet var blitt synonymt med harde og døde materialer.
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Mobiliseringsprosjektet Tre og by ble startet på oppdrag fra Innovasjon Norge. Som del av et trebasert innovasjonsprogram skulle Tre og by bidra til økt bruk av tre i et klima- og næringsperspektiv. Tre og by skulle øke kjennskapen til bruk av tre som byggemateriale i urbane strøk. NAL og Norsk Treteknisk Institutt samarbeidet de to første årene om satsningen som foregikk over tre år i perioden 2013 til 2016. 

Sluttrapporten fra prosjektet Tre og by presenteres.

Gå i oppoverbakke
Det å være forbildeprosjekt i Tre og by har handlet om å gå i bresjen med nye løsninger og jobbe innovativt. Det har krevd ambisiøse byggherrer, viljesterke og tålmodige prosjekteringsteam. Svingende marked og utrygge eller ambivalente byggherrer har gjort at flere av forbildeprosjektene har stoppet eller blitt satt på vent. Uansett hvilket stadium de har vært i, har alle forbildeprosjektene bidratt til utvikling av, og inspirasjon til den norske trebransjen. Mange viktige spørsmål og tema er blitt reist i løpet av prosjektet. 

Tre – vårt mest miljøvennlige byggemateriale!
To av de ni forbildeprosjektene i Tre og by blir presentert. Nøstegaten i Bergen – som også er et forbildeprosjekt i Framtidens bygg og Ulsholtveien 31 på Furset som også er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Gjennom disse forbildeprogrammene har det blitt gjort klimagassregnskap, og vi ser frem til å få høre hvordan trebruken har slått ut på disse.

SE OPPTAKENE FRA BRØD 6 MILJØ 12. OKTOBER HER: 


PROGRAM

08.00
Frokost

08.30
Velkommen
v/ Birgitte Skjerve, Norske arkitekters landsforbund

08.35 – 08.45
Innovativt norsk trebruk
v/ Krister Moen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge

08.45 – 09.05
Fortetting og bevaring i historisk treby. Nøstegaten 65A
v/ Espen Folgerø, OPA FORM Arkitekter

09.05 – 09.25
Førstehjemsboliger på Furuset, Ulsholtveien 31 
v/ Marit Justine Haugen, Haugen/Zohar Arkitekter

09.25 – 09.35
Tre og klima
v/ Ulla Hahn, FutureBuilt

09.35 – 09.45
Tre og by – sluttrapport
v/ Birgitte Skjerve, prosjektleder, Norske arkitekters landsforbund

09.45 – 10.00
Spørsmål og diskusjon
v/ Birgitte Skjerve, Norske arkitekters landsforbund

10.00    Slutt
Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken. 

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte. Påmelding kreves. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
12. oktober kl 08:00 til
12. oktober kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
11. oktober 2016
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått