Tilbake til alle kurs og arrangementer

”Walkability”

Oslo 3. november 2016
”Walkability”
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Strømsø elvebredd, Drammen, foto: Arne Enge
I den sunne og bærekraftige byen har fotgjengerne en sentral plass. I mange sammenhenger blir antallet gående brukt som et parameter for å si hvor attraktivt og inkluderende et sted er. God planlegging for de gående kan være bra for både folkehelsa, miljøet og økonomien.
Pris
MNAL kr 2900,-
MNLA kr 2900,-
Øvrige kr 3500,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Men hva skal til for å lykkes, og hvilke faktorer er det som påvirker hvordan vi opplever og bruker byen?

På dette kurset lærer du mer om hva som styrer våre bevegelser og hvilke grunnleggende faktorer man må ta hensyn til når man jobber med planer, byrom og arkitektur. Blant foredragsholderne er miljøpsykolog Aga Skorupka som vil gi oss en grunnleggende innføring i hva walkability handler om, og hva som er de grunnleggende suksessfaktorene. Videre presenteres nasjonale og internasjonale eksempler på både byromprosjekter, bygg og større planmessige grep som har bidratt positivt, i tillegg til erfaringer med bruk av ulike verktøy og metoder i plan- og designprosessen.

Kurset er tilpasset arkitekter, planlegger, landskapsarkitekter og andre som jobber med plan eller prosjektering, både i større byer og på mindre steder.

Kurset er utviklet i samarbeid med FutureBuilt  og støttet av Deltasenteret

Dette kurset vil bli direkte strømmet, og det vil bli muligheter til å kjøpe det som nettkurs i ettertid. Følg denne lenken for påmelding til strømming.

 

PROGRAM:

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Alf Waage, Fagavdelingen NAL 

Bolk 1 – Den gangbare byen

0900 – 0915
Vi trenger sunne byer
v/ Heidi Fadum, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

0915 – 1000
Hva styrer våre bevegelser
Hvorfor er noen steder mer attraktive enn andre? Hvilke grunnleggende faktorer bidrar til at det er godt å bevege seg til fots og hva stimulerer våre sanser? Hvilke kvaliteter bør være tilstede i den gangbare byen.
v/ Aga Skorupka, miljøpsykolog, Léva Urban Design 

1000 – 1030
Kan alle byer bli 10-minuttersbyer?
Gjennom å samle og samlokalisere også på mindre steder kan man bidra til mindre bilavhengighet og samtidig  invitere til at folk møtes. Konkrete eksempler og erfaringer fra praksis presenteres.
 v/ Alf Waage, Fagavdelingen NAL og BYLIVsenteret

1030 – 1045
Pause

Bolk 2 – Metoder og verktøy

1045-1130
Byromstrategi for Trondheim kommune
En langsiktig plan for å skape en mer attraktive, levende og tilgjengelige byrom. Fokus på byrommenes funksjoner. Bevisst bruk av midlertidige tiltak i et langsiktig perspektiv. Trondheim kommune vedtok tidligere i år en ny byromstrategi. (2016)
v/ Margrethe Aas, arkitekt, Trondheim kommune

1130-1200
”Gå mer – kjør mindre” - eksempel fra gåstrategi for Trondheim kommune 
Dette prosjektet er et av flere som skal bidra til målet om nullvekst i biltrafikk.
 v/ Siri Bø Timestad, arkitekt, Byplankontoret i Trondheim kommune

1200 – 1245
Lunsj

1245-1315
Erfaring med bruk av barnetråkk
Ski kommune har vært pilotkommune for systematisk utprøving av barnetråkk som metode. De bruker det som et planverktøy.
v/ Ingvild Belck-Olsen, Samfunnsplanlegger i Ski kommune

1315-1345
Kan byen være min personlige trener?
Hvordan byen og utformingen av byrom stimulere til fysisk aktivitet på nye måter.
 v/ Maria Molden, arkitekt mnal, Arkitektgruppen CUBUS

1345-1400          
Pause

Bolk 5 – Byrom og arkitektur

 14.00 – 1445      
Arkitektur som beriker og aktiviserer byrommet
Hvordan kan gode intensjoner om levende førsteetasjer og et rikt arkitektonisk uttrykk overleve i møte med utbyggers krav til salgbarhet og kortsiktig profitt. Boligkvartalet Lille Bislet har tilsynelatende klart overgangen fra plan til ferdig bygg.
v/ Camilla Molden, arkitekt mnal, Dyrvik arkitekter

1445 – 1530       
Demokratisk byrom
København har tre ganger blitt kåret til ”most liveable city in the world” av magasinet Monocle. Har danskene knekt koden for hvordan man skaper byrom som inkluderer og aktiviserer?
v/ Bettina Werner, etnograf, CITITEK (DK)

1530 – 1545       
Spørsmål og diskusjon

1545 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
3. november kl 09.00 til
3. november kl 16.00
PÅMELDINGSFRIST
2. november 2016
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått