Tilbake til alle kurs og arrangementer

Arkitekturdagen 2016

Oslo 24. november 2016
Arkitekturdagen 2016
Konferanse
Planlegging/By- og stedsutvikling
Årets arkitekturdag Sykt lykkelig! Om arkitektur og folkehelse, går inn i hverdagsbyens muligheter og utfordringer ved å gi deltakerne forståelse, idéer og inspirasjon til hvordan folkehelse og livskvalitet kan inkluderes i planer og prosjekter.
Pris
MNAL eks mva kr 3690,-
Øvrige eks mva kr 4990,-
MNIL eks mva kr 3690,-
MNLA eks mva kr 3690,-
NAL-studentmedlem eks mva kr 400,-
NIL-studentmedlem eks mva kr 400,-
NLA-studentmedlem eks mva kr 400,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Les om årets foredragsholdere.

PROGRAM:

Konferansierer for dagen:

Jakob Linhave fra Helsedirektoratet og Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL)


09.30 – 10.00

Registrering og kaffe


10.00 ­– 10.15

Åpning av konferansen

Alexandria Algard, President i Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Hva har arkitektur og folkehelse med hverandre å gjøre?


10.15 – 10.40

Idealer for felleskapet
Hva er folkehelse og hvordan har det formet arkitekturen gjennom historien?Konferansierer i samtale med Øivind Larsen fra UIO og Gunnar Ridderstrøm fra NMBU


10.40– 11.00

Folkehelse i dag
I Norge har vi en folkehelselov. Hvorfor har vi det? Hva er formålet med denne loven og hvordan kan den gi føringer for de fysiske omgivelsene?
Linda Granlund, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet


11.00 – 11.30

Pause

Sosial bærekraft – den siste brikken i bærekraftperspektivet. Hva er det egentlig og hvorfor ­skal arkitekter jobbe med dette?


11.30 – 11.45

Er bykvalitet lønnsomt?
Hva er sammenhengen mellom sosial bærekraft, attraktivitet og verdiskaping?
Bernt Sverre Mehammer, Samfunnsøkonom Cowi


11.45 – 12.00

Arkitekturfagets tilstand
Hvordan tilnærme seg en arkitektur som fremmer folkehelsen? Om tendenser i utdanning og forskning.
Siri Bakken, arkitekt MNAL, professor ved NTNU, partner i OSLO WORKS as


12.00 – 12.45

People’s quality of life
Om arkitekturens grunnprinsipper og samfunnsrolle.       
Andrew Freear, arkitekt og rektor ved Rural Studio, Alabama


12.45 – 13.45

Lunsj


Hvordan kan vi planlegge for folkehelse og livskvalitet?


13.45 – 14.15

Hvordan går vi frem?
Hvilke verktøy og metoder bidrar til å skape en mer sosialt bærekraftig by?
Aslaug Tveit, urban designer og daglig leder i LEVA Urban Design


14.15 – 14.45

Det sosiale potensialet
Hvordan kan vi skape attraktive og demokratiske byer?

Helle Juul, arkitekt MAA, partner i Juul I Frost, København    


14.45 – 15.15

Arkitektur for og med mennesker
Om samspill og medvirkningsprosesser.

Joseph Halligan, arkitekt ved Assemble Studio, London 


15.15 – 15.45

Pause


De uvurderlige verdiene i arkitekturen


15.45 – 16.15

Making Cities Livable
Suzanne Lennard, Professor i arkitektur, grunnlegger av Livable Cities, Portland


16.15 – 17.00

Hva skal til for å få det til?
Powered by PechaKucha.


17.00

Program slutt


Det tas forbehold om endringer i programmet.
 


17.00 – 23.00

MINGLEFEST
Fingermat, bobler, Dj og bar i teaterets foaje!

Sentrale spørsmål er:

 • Hva er folkehelse?
 • Hva har arkitektur og folkehelse med hverandre å gjøre?
 • Hva er koblingen mellom folkehelse og sosial bærekraft?
 • Hvilke utfordringer er det Norge har på dette feltet?
 • Hvordan kan vi planlegge for folkehelse og livskvalitet?
 • Hvilke verktøy og metoder fremmer sosial bærekraft og gir helsebringende arkitektur?


Steder er forskjellige. Noen steder har klart å skape felleskap, trygghet og trivsel, andre ikke. Hva er det som kjennetegner de gode og helsefremmende stedene? Vi kommer til å høre om folkehelse og sosial bærekraft, hva det er som holder folk friske både psykisk og fysisk, og at det finnes lover og rammeverk vi kan bruke for å få gjennomført forebyggende tiltak i våre bygde omgivelser. Selvfølgelig skal vi få innsikt i de gode prosjektene. Det store hurraropet er at behov for helsefremmende tiltak også bygger opp under argumentene for etterlengtede arkitektoniske kvaliteter. Her ligger det et stort potensiale for god arkitektur!

Programkomitéen 2016 består av: 

 • Birgitte Skjerve, arkitekt MNAL, prosjektleder for arkitekturdagen (NAL)
 • Børge Anfinsen, partner og arkitekt MNAL (Pir II)
 • Marit Justine Haugen, partner og arkitekt MNAL (Haugen Zohar)
 • Ingerid Helsing Almaas, arkitekt MNAL og redaktør (Arkitektur N)
 • Hege Hofstad, Seniorforsker (NIBR)
 • Heidi Fadum, seniorrådgiver (Helsedirektoratet)
STED
Det Norske Teatret
Kristian IVs g. 8
0164 Oslo
VARIGHET
24. november kl 10:00 til
24. november kl 17:00
PÅMELDINGSFRIST
23. november 2016
ANSVARLIG
Birgitte Skjerve
Status
Påmeldingsfrist er utgått