Tilbake til alle nettkurs

Boligområder med identitet (opptak)

26. mai 2016
Boligområder med identitet (opptak)
Nettkurs
Bolig
Flere nyere boligområder, både blokk- og småhusområder, er i dag preget av sort, hvitt og grått, både i materialbruk og farger. Ofte er opprinnelig terreng og vegetasjon fjernet for å gjøre plass til infrastruktur og bebyggelse.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
MNLA kr 2800,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

Boligområder med ensartet feltutbygging, kaotiske individuelle uttrykk eller skjemmende terrenginngrep er dessverre vanlig å se rundt om i landet vårt.

På kurset ser vi nærmere på mulighetene for å sikre landskapskvaliteter når man bygger tett og på hvordan en kan skape liv og kvalitet i nye og eksisterende boligområder.

Det presenteres eksempler på hvordan bevisst bruk av terreng og vegetasjon, utforming og plassering av bebyggelse, farge- og materialbruk, kan bidra til boligområder med kvalitet. På slutten av dagen har vi fokus på virkemidler og verktøy som kan bidra til å styre utviklingen i ønsket retning.

Gjennom arkitekters kunnskap, erfaringer og eksempler får du i dette kurset inspirasjon til selv å utvikle boligområder med større fokus på variasjon, mangfold, særpreg og identitet.

Mål: Inspirere og samtidig bidra til et mer bevisst forhold til bruk av terreng, vegetasjon, farger og materialitet, for å skape boligområder med høy kvalitet.Støttet av Deltasenteret.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere og andre interesserte.

OM NETTKURSET BOLIGOMRÅDER MED IDENTITET:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Boligområder med identitet” som ble holdt 26. mai  2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5,5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Bolk 1: Introduksjon til tema, bakgrunn og utfordringer

Virkemidler for å skape steder med identitet! (30 minutter)
Eksempler fra praksis. Om tema og begreper.
Vebjørn Ruud, arkitekt, Asplan Viak Kongsberg

Rom og mellomrom tilpasset sted og situasjon. Identitet gjennom bebyggelsesplanlegging (45 minutter)
Eksempler fra enebolig-, tett småhus- og blokkbebyggelse.
Jon Guttu, sivilarkitekt MNAL, NIBR


Bolk 2: Identitet og særpreg gjennom et bevisst forhold til landskap og terreng,  materialbruk, form og farger
 

Bruk av landskapselementer for å styrke eksisterende eller skape ny særpreg og identitet. (45 minutter)
- Landskapskvaliteter som utgangspunkt
- Landskapsanalyse som verktøy
- Å bevare og forsterke karakteristiske trekk i landskapet, og skape uteareal med kvalitet i boligområder.
Anne Margrethe Bø Tiballs, landskapsarkitekt Rambøll                    

Boligområder med bevisst samspill mellom bygninger og uterom (45 minutter)

Eksemplene har samtidig fokus på materialitet og fargebruk.
Svein Skibnes, siv.ark MNAL, Partner, Skibnes arkitekter as                       

Redsel for farge kan overvinnes - Metoder og eksempler på stedstilpasset fargesetting (45 minutter)
Blant annet om en nylig utarbeidet veileder for nye boligfelt rundt Røros sentrum, om tilpassing til eksisterende fargebruk/tradisjonsfarger.
Mette L’orange, arkitekt MNAL og billedkunstner, professor i form, farge og rom ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Om å finne et konsept som uttrykker særpreg og identitet (45 minutter)

Å skape variasjon og mangfold i uterom. Eksempel Torshovdalen m.fl.
Mette Røsbekk, arkitekt MNAL, partner i Lund Hagem arkitekter as


Bolk 3: Virkemidler og verktøy – spørsmål og diskusjon
    

Hvordan ta vare på og skape identitet gjennom bevisst bruk av planverktøyet (45 minutter)

Om bruk av planbeskrivelser og bestemmelser med mer. Kan man ha bestemmelser om landskap, form og farger?
Kirsten Østensjø Kørte, arealplanlegger, Rambøll

Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning (30 minutter)  
Lise Rystad, seniorarkitekt, NARUD STOKKE WIIG AS 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke