Tilbake til alle nettkurs

Dagslys og forskning (spesialutviklet)

25. mai 2016
Dagslys og forskning (spesialutviklet)
Nettkurs
Prosjektering
Aktuell forskning om dagslys med fokus på skolebygg. Om hvorfor dagslys er viktig.
Pris
MNAL kr 490,-
Øvrige kr 690,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Tilstrekkelig med dagslys er viktig for å skape et godt miljø både for læring og annet arbeid. Forskning knyttet til nyere skolebygg, særlig i kompakt bygde skoler viser at dagslyset ikke er godt nok ivaretatt, mange elever oppholder seg i rom uten dagslys, store deler av dagen. 

Hensyn til dagslys er sentralt i forbindelse med planlegging, utvikling og prosjektering, ikke bare av skoler men også andre bygg. I kurset refereres  til aktuell forskning på feltet. Se liste under her og i PP – presentasjonen som er vedlagt. 

Kurset kan være nyttig for deg som ønsker mer kunnskap om dagslys og betydning for helse. 

OM NETTKURSET:
I dette korte nettkurset kan du følge foredrag som er hentet fra kurset Dagslys i skolebygg avholdt i NAL 26. april 2016. Total spilletid er anslagsvis 1 ½ time. Kurset koster 490 for medlemmer av NAL, NIL og NLA, for øvrige er prisen kr. 690. Når du kjøper kurset, får du tilgang med en gang og blir fakturert i ettertid. Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris.


PROGRAM

Daglys, utsyn og helse (30 minutter)
Døgnrytmeforstyrrelser er et folkehelseproblem, særlig blant unge. De naturlige svingningene i dagslys er viktigste fysiologiske stimulus for styring av døgnrytmen. Mangel på dagslys forstyrrer døgnrytme, kan svekke helse og læring og øker risiko for røyking, alkohol- og stoffmisbruk, depresjon, fedme og diabetes.
Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet

Hvorfor er ikke dagslyset en selvfølge? (55 minutter)
Utfordringer knyttet til skoleutbygginger. Om forskning på dagslys, utsyn, både skoler og andre bygg. Rykkin, Veidekke OPS, Tynseth, Nord Østerdal.
Leif Daniel Houck, førsteamanuensis, NMBU


Om foreleserne:

Jan Vilhelm Bakke er overlege i Arbeidstilsynet. Han er spesialist i arbeids-  og miljømedisin med Phd på inneklima og helse fra Universitetet i Bergen. Fra 1986 ansatt i Arbeidstilsynet hvor han er overlege.  Han har hatt deltidsstilling som overlege på yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, forsker ved Universitet i Bergen og vært førsteamanuensis II i miljømedisin ved NTNU, Institutt for energi og prosessteknikk 2004 – 2015.

Leif Daniel Houck er førsteamanuensis på NMBU og partner i SPINN arkitekter. Han er også forsker, og har blant annet publisert IMT-rapport nr 46/2012. Dagslysets kår blant vinner- og taperprosjekter i arkitektkonkurranser om nye skoler.  Han har forelest på konferanser om universell utforming både i Skandinavia og USA. 

Selges frem til
1. januar 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått