Tilbake til alle nettkurs

Dagslys i skolebygg (opptak)

26. april 2016
Dagslys i skolebygg (opptak)
Nettkurs
Universell utforming
Forskning viser at tilstrekkelig med dagslys er viktig for å skape et godt miljø for læring. I flere nyere skolebygg, særlig i kompakt bygde skoler er ikke dette godt nok ivaretatt, mange elever oppholder seg i rom uten dagslys, store deler av dagen.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
Øvrige kr 4100,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Det å ha fokus på dagslys helt fra start er derfor sentralt i forbindelse med planlegging, utvikling og prosjektering av skoler. 

Flere kommuner og fylkeskommuner står foran planlegging og bygging av nye skoler både grunnskoler og videregående skoler.  Dette er altså utfordringer og oppgaver både for de som skal utforme romprogram og bestillingen  og for prosjekterende arkitekter som skal skape gode rom for læring.

Vi invitert engasjerte forskere, arkitekter og andre i ulike roller knyttet til utvikling og prosjektering av skolebygg.  Dette kurset vil ha et hovedfokus på dagslys, men også andre aspekter ved utvikling av gode skolebygg vil naturlig være tema. Eksemplene hentes i hovedsak fra videregående skoler.

Målgruppe: Arkitekter, planleggere, bestillere, utbyggere, kommunale og fylkeskommunale planleggere og saksbehandlere.

OM NETTKURSET DAGSLYS I SKOLEBYGG:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Dagslys i skolebygg” ble holdt 26. April  2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris. 


PROGRAM

Bolk 1: Hvorfor er det viktig med dagslys / aktuell forskning

Daglys, utsyn og helse (30 minutter)

Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet

Hvorfor er ikke dagslyset en selvfølge? Utfordringer knyttet til skoleutbygginger (55 minutter)
Om forskning på dagslys, utsyn, både skoler og andre bygg. Rykkin, Veidekke OPS, Tynseth, Nord Østerdal.

Leif Daniel Houck, førsteamanuensis, NMBU                      


Bolk 2:  Den gode bestilling / eksempler

Hvordan sikre prosjektkvalitet i bestillingsprosessen (45 minutter)
Hva er OPS? Hvilke kriterier blir man evaluert i forhold til? Hvordan foregår dialogen- Hvordan premieres godt dagslys i evalueringen? Hvilke krav stiller dere som bestillere til innsendt materiale og dokumentasjon? Eksempel Jessheim OPS (Veidekke)

Grete Greve Aubert, Arkitekt, Ass.dir/ prosjektsjef AFK eiendom FKF


Bolk 3: Bygningskroppen betydning for dagslystilgang

Bygningskropp og dagslystilgang i et historisk perspektiv (30 minutter)

Leif Daniel Houck, førsteamanuensis, NMBU

Større skoler og mindre tomter = skoler i høyden (45 minutter)

Erfaringer, utfordringer – Fokus på energi vs dagslys. Høyhusskoler eksempler (planløsning, dagslys og energi). Mesterfjellet skole Larvik, Harestad skole, Randaberg, Ny skole i Hammerfest.

James Dodson, Arkitekt MNAL, SPINN Arkitekter AS


Bolk 4:  Eksempler på løsninger og prosjekter

Systematisk tilnærming til gode dagslysforhold – case  Bjørnveien skole (45 minutter)
Om overordnede prinsipper og erfaringer med dagslysberegninger for Bjørnveien skole i Oslo (GASA er arkitekter). Prosjektet er en samspillskontrakt med fokus på dagslys  og et krav om minimum 1 % dagslysfaktor til alle arbeidsplasser. Dette gir føringer for vindusplassering- og størrelser og dermed også for arkitekturen. Skolen skal også bli passivhus.

Hilde Drolsum Røkenes Bygningsfysisker MRIF, Norconsult og Alexander Marini, Norconsult

Dagslys i skoler og undervisningsbygg – En dialog om indledende undersøgelser og eksempler fra praksis  (Campus Roskilde) (45 minutter)
Kasper Kyndesen, Head of Market & Lead Design Architect, HLA Norway og Jakob Strømann-Andersen, Lead Sustainability Engineer, PhD, DGNB Auditor - Urban Districts Lighting design - improving learning environments through lighting, Phd under udvikling hos HLA

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke