Tilbake til alle nettkurs

Sykkelen som byutvikler (opptak)

14. april 2016
Sykkelen som byutvikler (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Cykelslangen, DISSING+WEITLING architecture, foto Rasmus Hjortshøj – COAST Studios, for øvrige krediteringer se artikkelen.
I den klimavennlige byen har sykkelen er sentral plass. På dette kurset lærer du om de kravene sykkelen setter til planlegging og detaljering av våre omgivelser. Det presentere ferske veiledere til hjelp for deg som arbeider med planlegging, utvikling og detaljering av gode sykkelløsninger.
Pris
MNAL kr 2600,-
MNLA kr 2600,-
Øvrige kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

Kurset tar utgangspunktet i hverdagen til syklisten, der man sykler mellom ulike gjøremål. Reisen starter i boligen, og deretter tar man turen innom skole, barnehage, jobb, butikken og fritidsaktiviteter.

Vi får se gode eksempler på enkle, lett gjennomførbare tiltak for by- og boliggater, som innsnevringer og andre løsninger som bidrar til å få ned farten på biler, gir bedre fremkommelighet for sykkel og dermed øker muligheten for sambruk. Ulike løsninger for sykkelparkering presenteres også.  Praktiske eksempler er hentet fra større og mindre byer både i Norge og Nederland.

På ettermiddagen lar vi et ekspertpanel bestående av foredragsholderne på kurset komme til orde for å diskuterer prosjekteksempler. 

Ekspertpanel: Frode Hofseth, Helle Beer Urheim, Geir Ekeland Bartz-Johannesen og Iwan Thomson. Stein Stoknes, prosjektleder FutureBuilt leder diskusjonene. 

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere og andre interesserte som planlegger eller prosjekterer for sykkel.

Kurset er et samarbeid mellom NAL og FutureBuilt.

OM NETTKURSET SYKKELEN SOM BYUTVIKLER:
Nettkurset er et opptak av kurset ”Sykkelen som byutvikler” ble holdt 14. April  2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris. 

 

PROGRAM

Suksessformelen fra Lillestrøm” – kåret til landets beste sykkelby tre ganger (ca 25 minutter)

Frode Hofset, sykkelkoordinator, planavdelingen i Skedsmo kommune

”Hvilke kvaliteter trenger syklisten”(ca 30 minutter)
Geir Ekeland Bartz-Johannesen, overingeniør, Etat for plan og geodata, Bergen kommune

Presentasjon av Oslostandarden (ca 30 minutter)
Helle Beer Urheim, Sykkelprosjektet i Oslo kommune

Gateutforming og sykkelparkering – forbilder fra Nederland (ca 45 minutter)

Eksempler på tiltak som lett kan gjennomføres. Senke fart på biler, øke fremkommelighet for syklister, åpne for mer sambruk av gater og byrom.(Samarbeid med Nederlands ambassade.)

Dick van Veen (nl), byplanlegger, Mobycon

Har vi spesielle utfordringer i Norge? Iwan Thomson ”oversetter” og kommenterer de nederlandske eksemplene (ca 45 minutter)
Lala arbeider mye med planlegging og tilrettelegging for sykkel. Kontoret vant blant annet ”Get a Bike” konkurransen til FutureBuilt 2014. 

Iwan Thomson, landskapsarkitekt MNLA, Lala

Bolig tilrettelagt for sykkel - ulike eksempler (ca 30 minutter)

Hva må man tenke på når man tilrettelegger for syklister? Sykkelen som premissleverandør – bo og leve med sykkelen som transportmiddel.

Anne Gjesdal Bjørndal, sivilarkitekt MNAL, Rodeo arkitekter AS

Skole/barnehage tilrettelagt for sykkel - Kistefossdammen barnehage og andre erfaringer (ca 30 minutter)
Mari Gabrielsen, samferdselskoordinator, Asker kommune 

Jonsvollskvartalet i Bergen (ca 30 minutter)
Næringsbygg der arkitekten har jobbet nært med oppdragsgiver og brukere for å få søke etter gode sykkelløsninger.

Jan Erik Rossow, sivilarkitekt MNAL, Arkitektgruppen Cubus

Forbilledlig sykkeltilrettelegging (ca 15 minutter)
Birgit Rusten, programleder, FutureBuilt 

Fotoet viser Cykelslangen i København:
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture (DK)
Ingeniør: Rambøll (DK)
Entreprenør: MT Højgaard (DK)
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab (DK)
Lysdesigner: Lightconstructor (DK)

 

 

 

 

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått