Tilbake til alle nettkurs

Grønn materialbruk – eksempel Gvepseborg (spesialutviklet)

13. april 2016
Grønn materialbruk – eksempel Gvepseborg (spesialutviklet)
Nettkurs
Energi og miljø
Gvepseborg restaurant, Tinn. Arkitekter Context as, foto NAL’s prosjektdatabase
Grønn Materialguide ble utarbeidet for å gi arkitekter, rådgivere og utbyggere et hjelpemiddel for miljøriktig materialvalg. I dette nettkurset blir Grønn materialguide presentert gjennom et konkret eksempel, et nytt cafébygg på fjellet ved Rjukan.
Pris
MNAL kr 350,-
Øvrige kr 700,-
MNIL kr 350,-
MNLA kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I nettkurset forteller arkitekt og miljørådgiver Rolf Hagen i Context AS om de materialvalgene som er gjort på Gvepeseborg, både inne og ute. Du får også en introduksjon til veilederen Grønn Materialguide ved Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse. 

Gvepseborg Panorama café ligger øverst på Krossobanen ved Rjukan. Dette er starten på populære turveier innover fjellet. Herfra er det utsikt over Verdensarvbyen Rjukan og Gaustadtoppen. Hagen, som bor og har sitt arkitektkontor i Rjukan, har vært både arkitekt og miljørådgiver for anlegget. I tillegg til prosjektering har arkitekten utviklet et eget ventilasjonskonsept for bygget. Byggherre for prosjektet er Krossobanen i samarbeid med Tinn kommune. Anlegget ligger på 886 m.o.h og stod ferdig i 2013. 

Hva vil det si å gjøre grønne materialvalg?
På Gvepseborg er det gjennomgående valgt materialer med en lavest mulig miljøbelastning. Hovedhensyn har vært innhold av HMS-farlige kjemikalier, redusert utslipp av klimagasser og lokale materialer/ produkter. Materialvalg er gjort ut fra en vurdering av den totale miljøpåvirkningen fra de ulike temaene klimagassutslipp, ressursgrunnlag, avhending, kjemikalieinnhold, inneklima og miljødokumentasjon. Veilederen Grønn materialguide, som Hagen har vært med utvikle, er benyttet som verktøy i prosjekteringen.

I nettkurset viser Rolf Hagen deg bygget og presenterer hvilke materialvalg som er gjort, både ute og inne. 

  • Om miljøstrategi og grønne materialvalg
  • Konstruktive materialer ute og fundamentering
  • Konstruktive materialer inne
  • Kledninger og bygningsplater
  • Gulv
  • Isolasjon
  • Inneklima og dagslys

Se utdrag fra kurset her:


Om nettkurset: 
" Grønn materialbruk – eksempel Gvepseborg" er et spesialutviklet kurs for nett. Total spilletid er 20 minutter. Kurset koster 350 for medlemmer av NAL, fNIL og NLA, for øvrige er prisen kr. 700. Når du kjøper kurset, får du tilgang med en gang og blir fakturert i ettertid. Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris.

Intro til Grønn Materialguide
Hva har lavest klimagassutslipp – kryssfiner eller gipsplater? Er det noen varsellamper dersom vi vil bruke gummibelegg på gulvet? Grønn Materialguide lansert i 2015. Guiden viser hvilke miljøkonsekvenser ulike produktgrupper kan ha og hvilket spenn man kan forvente mellom ulike produkter innen hver produktgruppe. Grønn Materialguide gir arkitekter, rådgivere og utbyggere rask tilgang til mye miljødata og en oversikt over alternativer i tidlig prosjektfase. Veilederen er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet.

Last ned veilederen Grønn Materialguide i pdf-format nederst på siden. 

Til dem som ønsker mer informasjon:
På et frokostmøte i NAL holdt Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse en introduksjon til veilederen hvor hun forklarer hvordan den er bygget opp og hvordan den kan brukes som et verktøy i prosjekteringen.  Opptaket ble gjort på Brød & Miljø 11. november 2015.

 

Se introduksjonen her:
Varighet: 18 minutter

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke