Tilbake til alle nettkurs

Kritiske byggdetaljer (opptak)

3. mars 2016
Kritiske byggdetaljer (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Bjerget, arkitekter BIG, foto NAL
Godt utformede detaljer er helt sentralt for det arkitektoniske og konseptuelle uttrykket i et bygg. Dette kurset handler om hvordan du gjennom bevisst utforming og materialbruk skaper varig gode detaljer og unngår byggskader. Detaljene i eksteriøret skal motstå uteklimaets belastninger gjennom bygningens levetid. At klimaet er i forandring gjør utfordringen enda større.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

 

Målsettingen med kurset er å formidle kunnskap om utforming av byggdetaljer og detaljenes betydning for et vellykket byggeprosjekt.  Vi vil se på mange aspekter rundt dette, helt fra tidlig skissefase, gjennom prosjektering og bygging samt byggets levetid. Kunnskapen vil bli formidlet fra ulike ståsted, fra arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Kurset er utviklet i samarbeid med den erfarne bygningsfysikeren Pål Kjetil Eian, Norconsult.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre interesserte.

OM NETTKURSET KRITISKE BYGGDETALJER:
Kurset ”Kritiske byggdetaljer” ble holdt 3. mars 2016 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris.


PROGRAM

Introduksjon til temaet kritiske byggdetaljer (ca 15 minutter)

Pål Kjetil Eian, Seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Skal vi bygge for fremtidens klima kan vi ikke bare se oss i bakspeilet  (ca 30 minutter)
Presentasjon av hovedfunn fra rapporten "Klima i Norge 2100".

Hans Olav Hygen, Seksjonsleder for klimainformasjon ved Meteorologisk institutt. 

Hvorfor råtner bygningskonstruksjonene, og hva bør vi legge vekt på for å unngå det? (ca 45 minutter)

Betraktninger rundt konstruksjoners og materialers praktiske tåleevne.

Kolbjørn Mohn Jenssen, biolog og daglig leder i Mycoteam AS 

Arkitektur og detaljering (ca 45 minutter)
Kristoffer Øyen, partner i Lie Øyen arkitekter as

Arkitektur, detaljer, undervisning (ca 30 minutter)

Gisle Løkken, sivilarkitekt MNAL, 70°N arkitektur as

Metallkledning og – beslag. Hvordan lykkes vi med dette?  (ca 30 minutter)

Franco Bløchlinger, daglig leder Metallplan AS

Detaljering i fjæra - fokus på hytter, detaljer, materialer og mer (ca 45 minutter)

Svein Lund, arkitekt MNAL, partner i Lund Hagem arkitekter as 

Byggdetaljer fra et entreprenørperspektiv (ca 45 minutter)

Ole Mangor Jensen, avdelingsleder Byggeteknikk og bygningsfysikk i Skanska Norge

Konsepter og detaljer ved nytt terminalbygg, Bergen Lufthavn (ca 45 minutter)

Betraktninger fra både prosjektering og praktisk bygging
Eskild Andersen, arkitekt MNAL og parter i Nordic – Office of Architecture 

Kvalitetssikring av ikke preaksepterte detaljer og løsninger (ca 30 minutter)
Pål Kjetil Eian, Seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke