Tilbake til alle nettkurs

Utbygging av loft (opptak)

11. februar 2016
Utbygging av loft (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Camilla Colletts vei , R21 Arkitekter AS, Luma foto
Utbygging av loft byr på mange ulike utfordringer knyttet til lys og planløsning, detaljering og bygningsfysikk. Samtidig må man følge kravene i regelverket, alt fra brannkrav til bevaringshensyn. På dette halvdagskurset lærer du både om regelverk og arkitektoniske og bygningsmessige utfordringer. Du får også presentert gode eksempler på utbygde loft.
Pris
MNAL kr 900,-
MNIL kr 900,-
Øvrige kr 1900,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

På kurset blir det en gjennomgang av Oslo kommunens nylig reviderte loftsveileder, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. De siste endringene ble initiert fra politisk hold for å møte økende behov og etterspørsel etter boliger i Oslo. Samtidig var  det et ønske om å gjøre reglene enklere slik at det blir lettere å utnytte denne verdifulle arealressursen bedre. 

Dette kurset har Oslo som eksempel og utgangspunkt, men mange av problemstillingene er også relevante for andre byer i landet med potensialer i uutnyttede arealer på loft. 

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, interiørarkitekter og byggesaksbehandlere.

OM NETTKURSET UTBYGGING AV LOFT:
Kurset ”Utbygging av loft” ble holdt 11. februar 2016 i Arkitektenes Hus i Oslo. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Du kan få adgang ved å kjøpe kurset og logge deg på. Da kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris. 

 

PROGRAM

Presentasjon av Oslo kommunes loftsveileder (revidert 2015) (45 minutter)

Arild Jacobsen, seniorarkitekt. Enhet for bolig og næring - Tett by, Avdeling for byggeprosjekter PBE, Oslo kommune 

Hvordan ta vare på de arkitektoniske og historiske verdiene ved utbygging av gamle loft? (30 minutter)

Morten Stige, avdelingsleder Byantikvaren i Oslo kommune

Branntekniske bestemmelser (15 minutter)

Dag Leyre Olsen, sivilarkitekt MNAL, Niels Torp as arkitekter 

Bygningsfysiske utfordringer knyttet til loftsutbygginger (45 minutter)

Pål Kjetil Eian, bygningsfysiker, Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk, Norconsult                   

Eksempel på loftsutbygging – etter ny veileder (30 minutter)
Bergur Briem, arkitekt, R21 Arkittekter AS


 

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. september 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke