Tilbake til alle nettkurs

Prosjektering med Low-tech ventilasjon (opptak)

4. februar 2016
Prosjektering med Low-tech ventilasjon (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Campus Evenstad, arkitekt/illustrasjon Ola Roald
Beregninger viser at det er mulig å oppnå passivhusnivå uten balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. I dette kurset lærer du om hvordan prosjekter med passive designtiltak og naturlig/ hybrid ventilasjon kan gjennomføres. Kurset tar også for seg tekniske forskrifter og standarder, og hvordan man kan oppnå energikravene.
Pris
MNAL kr 900,-
Kursdeltaker kr 1900,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

 

På kurset lærer du en prosjekteringsmetodikk for å utforme energieffektive bygninger med enklere tekniske systemer. Lima-pyramiden angir og beskriver passive grep i utforming av rom og bygningskropp, og materialvalg løftes opp som en viktig del av strategien. Prosjekteringen starter med en analyse av funksjoner og lokalklima der energistrømmer i og rundt bygningen identifiseres. Deretter vurderes ulike måter å tilpasse, redusere og stabilisere eller bufre disse energistrømmene på. Målet er å utvikle arkitekturen til en del av klimakonseptet og vice versa. På kurset presenteres nyere eksempler fra inn- og utland.

Les artikkelen "Hvordan lykkes med low-tech ventilasjon?"

Målsetting med kurset: Få nødvendig kunnskap om passiv klimatisering og bygg og naturlig/ hybrid ventilasjon, for å kunne iverksette passive grep i egen prosjektering. 

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, bygg- og eiendomsforvaltere, VVS rådgivere og andre interesserte. 

Kurset er utviklet i samarbeid med Asplan Viak og FutureBuilt, og med støtte fra Husbanken.

OM NETTKURSET PROSJEKTERING MED LOW-TECH VENTILASJON:
Kurset ”Prosjektering med low-tech ventilasjon” ble holdt 4. februar 2016 i Arkitektenes Hus i Oslo. Total spilletid er anslagsvis 4 timer. Kurset besto av to deler, foredrag og verksted. Opptaket inneholder foredragene. Når du har adgang til dette, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris. 


PROGRAM

Introduksjon til temaet (15 minutter)

Om prosjekter for Husbanken/ Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og Innovasjon Norge. Definisjon passiv klimatisering
 
Anne Sigrid Nordby, arkitekt, Asplan Viak 

LIMA pyramiden  - Hvordan tilrettelegge bygg for lav energibruk og naturlig ventilasjon gjennom passive grep (1 time)
Effekter av materialbruk for klimatisering i bolig/ skole/ kontor. Eksempler.

Dag Roalkvam, arkitekt, Gaia Lista

Naturlig og hybrid ventilasjon, definisjoner og prinsipper (1 time)

Energibruk. Mulighetsrom innen teknisk forskrift, beregningsregler.
Forenkling av tekniske anlegg: 2026 Lustenau omformes til norske forhold.

Arne Førland-Larsen, VVS rådgiver, Asplan Viak   

Bygg med hybride løsninger, eksempler (1 time)

Campus Evenstad med zeb-com ambisjoner
Ola Roald, partner, Ola Roald arkitekter     

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke