Tilbake til alle nettkurs

Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning (spesialutviklet)

3. februar 2016
Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning  (spesialutviklet)
Nettkurs
Universell utforming
​Orientering er et universelt behov hos alle mennesker. Tilrettelegging for god orientering og veifinning i våre bygde omgivelser er derfor et sentralt tema innen universell utforming. "Veifinning" er et spesialutviklet kurs for nett.
Pris
kr Gratis
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Dette nettkurset er basert på faglige råd: ”Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning”, som Direktoratet for byggkvalitet og Statens vegvesen ga ut i januar 2015* 

Målet med de faglige rådene var å bevisstgjøre byggebransjen om det potensialet som finnes i å benytte tradisjonelle, arkitektoniske virkemidler for å oppnå god orientering og veifinning i bygg og uteområder. 

Både forskning og erfaring viser at bruk av  ”kunstige ledelinjer”, som striper og markeringer i asfalt og parkett sjelden fungerer etter hensikten. I tillegg til at de ofte legges feil, viser det seg at de legges der det allerede eksisterer naturlige ledelinjer. 

Nettkurset ”Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning” er utarbeidet av NAL i samarbeid med Ingvild Nesse, landskapsarkitekt, Arkitektgruppen Cubus as, som er en av forfatterne bak rapporten. 

Målet med nettkurset er å gi deg som prosjekterende, utbygger eller byggherre en innføring i hvordan virkemidlene for orientering og veifinning kan integreres i selve utformingen av de arkitektoniske løsningene. Kurset vil gi en grundig innføring i de faglige rådene i rapporten og vil også vise hvordan utarbeidelsen av en veifinningsplan kan være et nyttig verktøy i en slik prosess.

Om nettkurset: 
"Veifinning" er et spesialutviklet kurs for nett. Total spilletid er 32 minutter. Kurset er fritt tilgjengelig for avspilling her:

 

Nettkurset består av fire deler samt introduksjon. I første del vil du få en innføring til temaet veifinning. Her blir du presentert for fordelene ved å benytte naturlige ledelinjer i stedet for kunstige. Du vil også få også en kort introduksjon til Kevin Lynchs teori om orientering. De to neste delene tar for seg hvilke arkitektoniske virkemidler du som prosjekterende kan benytte deg av på et overordnet og på et mer detaljert nivå. Hele veien vil det teoretiske materialet bli belyst med gode arkitektoniske eksempler. I siste del får du en innføring i en metodikk kalt ”Veifinningsplan”.

PROGRAM: 

  • Introduksjon
  • Om orientering
  • Arkitektoniske virkemidler på overordnet nivå
  • Arkitektoniske virkemidler på detaljnivå
  • Veifinningsplan

Kursleder: Ingvild Nesse, Landskapsarkitekt, Arkitektgruppen Cubus as. Les mer om Ingvild her.

*Rapporten er utarbeidet av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter og Narud Stokke Wiig sivilarkitekter MNAL.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke