Tilbake til alle nettkurs

Prosjektering av glassfasader (opptak)

24. november 2015
Prosjektering av glassfasader (opptak)
Nettkurs
Inspirasjon
Når løsninger for glassfasader skal prosjekteres er det fristende å velge prefabrikerte og godt utprøvde standardløsninger. Det føles tryggest i en travel og krevende hverdag hvor mange beslutninger skal tas innenfor en stram kostnadsramme. Dette kurset gir ny kunnskap og inspirasjon til å tenke lenger enn de vanlige standardløsningene.
Pris
MNAL kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På kurset får du lære om: 

  • glassets egenskaper – et gammelt og velbrukt naturprodukt (*)
  • bruken av glass i fasader for å sikre et godt inneklima og lav energibruk.
  • fasadeglassets betydning for brukernes opplevelse av kvalitet, sikkerhet, trygghet og komfort.
  • eksempler på robuste og varige løsninger og hvilke muligheter som finnes
  • bygningsglass som høyteknologisk produkt og betydning for funksjonalitet
  • innovative løsninger og produkter tilgjengelig på det norske markedet
  • eksempler på nyttige verktøy til utforming av glassfasader 

 (*) Kalk-Natron-Silikatglass, brukt allerede hos egypterne: kvartssand, kalk og soda

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre som arbeider med glass og glassfasader

OM NETTKURSET PROSJEKTERING AV GLASSFASADER:
Kurset ”Prosjektering av glassfasader” ble holdt 24. november 2015 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris. 


PROGRAM:

Bolk 1: Fasadedesign og glass

Glass - et unikt byggemateriale (15 min)
Ikke noe annet materiale kan erstatte glass
Bjørn Glenn Hansen, direktør, Glass og Fasadeforeningen

Fasadens utforming - vesentlig for godt inneklima og lavt energibruk (15 min)
Om utfordring i fremtidens NZEB bygg. Net ZERO Energy building.
NZEB - nesten nullenergibygg. Et bygg som over året leverer like mye energi som det importerer.
Arne Førland Larsen, Docent, Sivilingeniør, Asplan Viak

Energioptimalisering med glass, teori og praksis (40 min)
Om bruk av glass - nye energiregler. Tenk TEK 20!
Steinar Grynning, forsker, SINTEF Byggforsk


Bolk 2: Problemstillinger og løsninger

Integrert modellering av visuell og termisk komfort (30 min)
Eksempler på hvordan en geometrisk modell kan benyttes somverktøy til å utvikle akkurat den fasadeløsningen en ønsker.
Arnkell J. Petersen, seksjonsleder Bygningsfysikk, Inneklima og Energi, Erichsen & Horgen AS

Aktive fasader - termisk og visuell komfort sommer og vinter (45 min)
Ida Bryhn, Dr. ing., professor II ved HIOA og MRIF, Erichsen & Horgen


Bolk 3: Eksempler på produkter tilgjengelig på markedet

Glassfasader gir funksjonelle bygg, god kommunikasjon og livskvalitet (30 min)
Muligheter og potensiale med glass som byggemateriale
Bjørn Glenn Hansen, direktør, Glass og Fasadeforeningen

Produksjon av energieffektive glassfasader (45 min)
En produsent deler sine erfaringer. Blant annet en energieffektiv fasade med 6-lags glass Obiss system, Wergelandsveien 7, utvidelse Gardermoen, Norge. Composit i 3D former, Prosjekt Horten, Microshade og Solceller integrert i fasaden. 
Prosjekt Dansk Industri, begge i København, Danmark.
Stefan Abrahamson, Skandinaviska glassystem AB


Bolk 4: Eksempler

Glassets rolle i fremtidens fasade (30 min)
ZEB - Forskingssenter for nullutslippsbygg
Steinar Grynning, forsker, SINTEF byggforsk

Bruk av glass i arkitekturen (45 min)
Om lys, transparens, glass i møte med andre materialer.
Reiulf Ramstad, arkitekt MNAL, Reiulf Ramstad arkitekter AS

"Norway goes international" - internasjonale erfaringer (45 min)
Bruk av glass i storskalaprosjekter - flyplasser o.a.
Eks fra: Gardermoen, Flesland, Værnes, Arlanda og Istanbul, samt flyplasser i Russland og India.
Christian Henriksen, Architect MNAL, Partner i Nordic 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke