Tilbake til alle nettkurs

Verktøy i områdeplanlegging (opptak)

10. november 2015
Verktøy i områdeplanlegging (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Område- og stedsutvikling er et krevende arbeidsfelt for arkitekter og planleggere hvor det er nødvendig å arbeide tverrfaglig og tenke nytt.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kommunesammenslåing, omstilling fra oljealderen og det grønne skiftet krever ikke bare nye fysiske løsninger, men også nytenkning i forhold til  planprosess og planleggernes rolle. Planleggeren må tenke langt utenfor plan-og bygningslovens rammer. Hen må være både fagperson, prosessleder, utviklingsmedarbeider og kommunikator. 

På kurset presenteres eksempler på  hvordan du kan, med begrensede ressurser, få til en bærekraftig område- og stedsutvikling som tar utgangspunkt i stedets iboende kvaliteter.

Du får lære om ulike arbeidsmåter, verktøy og prosesser som både kan skape eierskap og engasjement hos mange ulike aktører, være fleksible over tid og samtidig gi gode rammer for utvikling. Du får også innblikk i aktuelle grunnlagsanalyser og visjonsprosesser som forener historieforståelse med en bærekraftig fremtid.

Fredrikstad er blant de byene som liker å tenke nytt. De prøver ut ulike modeller,  inspirert av Oslo, som de vil presentere.  Blant annet ser de på hvordan et planprogram og en veileder kan erstatte områderegulering når de lager nye planer for Værste.

Kolbotn har nettopp gjennomført et vellykket parallelloppdrag som viser hvordan stedets iboende kvaliteter kan bidra til identitet og bærekraft. Både kommunen og Rodeo arkitekter vil snakke om sine erfaringer med parallelloppdrag og hvordan visjonene skal gjennomføres i praksis.

Fra Stavanger kommer Alexandria Algard, arkitekt MNAL og president i NAL. Hun forteller om prosjektet Lucky Løkk og om hvorfor Løkkeveien i Stavanger er ”Lucky”!

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom NAL, FutureBuilt og NLA.

Målgruppe: Arkitekter og  planleggere i kommunene og i det private, samt politikere som vil styrke sin faglige innsikt.

Hør innledningen fra kurset som gir et godt innblikk i innholdet:

 
OM NETTKURSET:
Kurset ”Verktøy i områdeutvikling” ble holdt 10. november 2015 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris. 
 

PROGRAM

Introduksjon til temaet for kurset (10 minutter)

Øystein Bull-Hansen arkitekt MNAL, byplanlegger og prosjektleder i NAL

Bolk 1: Samspill i gode prosesser 

Prosesser som kan sikre kvalitet og sosial bærekraft når vi fortetter (30 minutter)
Gro Sandkjær Hanssen er statsviter og forsker ved NIBR 
 og en av forfatterne av boken ”Kompakt byutvikling.” Hun ser på hvilke hensyn som styrer byutviklingen i dag og hvordan arbeidsmåtene kan videreutvikles slik at  vi kan oppnå den ønskede kvalitet.
Gro Sandkjær Hanssen, statsviter, forsker ved NIBR 


Samspill og rolledeling i stedsutviklingsprosessen - avgjørende for gode resultater (30 minutter)
Maren Hersleth Holsen, Landskapsarkitekt, byutvikler og tidligere politiker i Eidsberg kommune


Bolk 2: Planredskap og andre verktøy 

Bli kjent med et sted på nytt – og se framover! (30 minutter)
Om aktuelle grunnlagsanalyser og visjonsprosesser som forener historieforståelse med en bærekraftig fremtid.

Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL og prosjektleder i NAL

Breeam Communities for Norge er under utvikling (15 minutter)

Er det mulig å bruke systemet allerede nå?

Oddrun Helen Hagen, prosjektleder for Norwegian Green Building Council

Furuset - Smart drabant i forkant (15 minutter)

Om bruk av handlingsprogram som virkemiddel i Oslo kommune for å skape et klimavennlig forbildeområde.

Eili Vigestad Berge, Oslo kommunes prosjektleder for FutureBuilt

Områdeutvikling i Fredrikstad - erfaring med ulike plantyper og prosesser (30 minutter)


”Fredrikstad har høye miljømål, er passe stor og har passe lite ressurser  - så vi må ha effektive og gode planprosesser.”
Marianne Aune, Sivilarkitekt  og byplanlegger, Fredrikstad kommune 

Sykehjem og barnehager  skaper liv i byen (30 minutter)

Hvordan "brukerforståelse" kan bidra til innovasjon og nye svar. Og hvordan man kan planlegge slik at barn og eldre blir en naturlig del av byens hverdag
Karin Høyland, arkitekt og forsker ved SINTEF 

Fra bilbasert til grønn mobilitet – Bilen på sin rette plass (30 minutter)

Jan Usterud Hanssen fra Transportøkonomisk Institutt er en av Norges fremste eksperter på hvordan vi kan få bilen på rett plass i fremtidens bysamfunn. Han vil både se på bilens nye rolle i forhold til sykkel og gange og gi konkrete håndfaste råd både når det gjelder gateutforming, parkeringnormer og parkeringsløsninger.
Jan Usterud Hanssen, TØI


Bolk 3: Gode eksempler

Bli ny med stasjonsbyen Kolbotn (30 minutter)

Om parallelloppdrag som metode og om kommunens ulike roller.

Anne Holten, fagleder i 
seksjon for samfunnsutvikling I Oppegård kommune

”Mind the gap” i Kolbotn (30 minutter)

Rodeo arkitekter, i samarbeid med Norconsult og Architectopia, deltok i parallelloppdraget.  De fant en del ”gaps” som svekker den naturlige sammenhengen i Kolbotns bystruktur. De har en skarp analyse, en klar visjon og et realistisk syn på gjennomføringen.

Magnus Jørgensen, sivilarkitekt MNAL, Rodeo arkitekter

Iveland vever  ”Åkle” - et nytt lite bygdesenter i massivtre (30 minutter)
Egil Mølland, prosjektleder, leder Drift- og utviklingsavd, Iveland kommune


Lucky Løkk - hvorfor er Løkkeveien i Stavanger så heldig? (30 minutter)

Om prosessen, profileringen av prosjektet og arbeidet med planlegging og gjennomføring i regi av Stavanger kommune.

Alexandria Algard, arkitekt MNAL, egen praksis i Stavanger.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke