Tilbake til alle nettkurs

Arkitektur og entrepriseformer (opptak)

3. november 2015
Arkitektur og entrepriseformer (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Foto: Espen Gees
Hovedentreprise, delte entrepriser, generalentreprise, totalentreprise med eller uten løsningsforslag, samspillsentreprise, åpen bok, pris- og designkonkurranse, OPS, ”competitive dialogue”: Hva velger man og hva innebærer valget? Fordeler og ulemper?
Pris
MNAL kr 900,-
MNIL kr 900,-
MNLA kr 900,-
Kursdeltaker kr 1900,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

I dagens byggevirksomhet finnes det en rekke ulike entrepriseformer, og stadig nye og mer oppfinnsomme former dukker opp. For den utøvende arkitekt er det  viktig å være ajour med denne utviklingen og å forstå entrepriseformenes betydning, både for prosjektet, for byggherren og ikke minst for egen del. 

På dette kurset setter vi søkelyset på disse ulike formene, hva som kjennetegner dem, hva som skiller dem fra hverandre, hvilke ulike ansvarsforhold de innebærer, og ikke minst:  Hvordan arkitektens posisjon og arbeidsforhold varierer fra den ene entrepriseformen til den andre.  Hvordan er egentlig våre muligheter som arkitekter til å skape god arkitektur innenfor de ulike formene?

I starten av kurset presenteres de viktigste entrepriseformene og vi vil få et innblikk i de ulike juridiske og ansvarsmessige forhold som de ulike formene innebærer.

Deretter vil 3-4 erfarne og markante norske arkitekter presentere sitt syn og sine erfaringer med deltakelse i ulike entrepriseformer. Hvilke problemer har de erfart og hvordan har de arbeidet for å sikre arkitektoniske kvalitet innenfor de ulike formene? Hvilke fallgruver og utfordringer finnes og hvilke forholdsregler, krav eller forbehold bør prosjekteringsavtalen inneholde? 

Vi avslutter så med en spørsmålsrunde, debatt og en kort oppsummering 

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører og andre interesserte.

OM NETTKURSET:
Kurset ”Arkitektur og entrepriseformer” ble holdt 3. november 2015 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halvdags kurs. Total spilletid er anslagsvis 2,5 time. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. 


PROGRAM

Velkommen (5 minutter)
Fagavdelingen NAL, Geirmund Barsnes

Introduksjon til temaet (15 minutter)
Per Rygh, konkurranseleder NAL 

Dagens entrepriseformer i Statsbygg (45 minutter)

Oversikt, karakteristikk, bruksområder

Yvonne Curtis Delphin, Kontorsjef, Statsbygg

Ansvarsforhold (45 minutter)
Oversikt over ansvarsforhold og mulige konfliktpunkter som er forbundet med de ulike entrepriseformene.

Arild Skage, assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS

Erfaringer med deltakelse i ulike entrepriseformer (20 minutter)

Einar Hagem, sivilarkitekt MNAL, Partner i Lund Hagem Arkitekter

Arkitektonisk kvalitet i Totalentreprisens verden (20 minutter)

Pål Biørnstad, Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder Lund + Slaatto Arkitekter

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Få plasser igjen