Tilbake til alle kurs og arrangementer

Å bestille og bli bestilt

Oslo 19. november 2015
Å bestille og bli bestilt
Kurs
Profesjonalisering
Gode bestillinger er en forutsetning for å realisere byggeprosjekter med kvalitet. På dette kurset får du lære om hva som må etterspørres og beskrives for sikre god arkitektonisk kvalitet og gode prosesser med oppdragsgiver og andre aktører i byggeprosjektet.
Pris
MNAL kr 3300,-
MNIL kr 3300,-
MNLA kr 3300,-
Øvrige kr 4600,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Det blir gitt en innføring i AY 10 (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse). I tillegg får du lære med om juridiske forhold knyttet til bestilling, kontrakter med mer og du får presentert eksempler fra arkitekter med lang erfaring.

Kurset gir deg innsikt i rollene som bestiller og tilbudsskriver  i byggeprosjekter. Det blir også fokus på hvordan kontraktspartene kan kommunisere på en god måte og hvordan man best kan forholde seg til grenseoppgangen mellom de ulike fagene f. eks arkitekt, interiørarkitekt.

Kurset passer for alle aktører innen arkitekturfaget, samt bestillere av arkitekttjenester og kan bidra til å avklare grunnlag for kontrakt og dokumenter som skal leveres i arkitektoppdraget.

Som forberedelse til kurset anbefales at man setter seg inn i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, samt ”Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester” utgitt av Arkitektbedriftene. 

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, oppdragsgivere, offentlige og private og andre som bestiller arkitekttjenester. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Arkitektbedriftene og NIL.

Til artikkel og video: "En god bestilling er avgjørende for å oppnå god arkitektonisk kvalitet" 

PROGRAM:

0830 – 0900      
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Bolk 1: Om anskaffelser og ytelsesbeskrivelser

0905 – 1000
Om anskaffelser
v/Anette Søby Bakker, Juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge       

1000 – 1045
Arkitektenes Ytelsesbeskrivelse (AY- 10) som verktøy ved bestilling og leveranser
Ketil Moe, Arkitektbedriftene i Norge og  sivilarkitekt MNAL 

1045 – 1100
Pause

Bolk 2: Bestillerkompetanse
Samspillfase som en del av kravspesifikasjon. Kan man bestille god arkitektur? Hvordan vurdere kompetanse? 

1100-1145
Et godt arkitekttilbud
Hvordan god dialog med bestiller kan påvirke gjennomføring og utforming.
v/ Petter Kongsli Sivilarkitekt MNAL
Lite arkitektkontor med omfattende erfaring fra små og mellomstore prosjekter for private byggherrer. 

1145-1230
Modeller ved offentlig anskaffelse av arkitekttjenester
Kjell Kvam, Prosjektleder Bygg, Faveo Prosjektledelse
Byggherrerådgiver med erfaring fra offentlige anskaffelser av Arkitekt/ IARK-tjenester innen bla. skolebygg.

Bolk 3: Tilbyderkompetanse 

1230 – 1315
Lunsj

1315 - 1345
Et godt tilbud  - Ulike strategier i tilbudsskriving
v/ Torunn Petersen, Interiørarkitekt MNIL, faglig leder, LINK arkitektur as

1345  - 1400
Spørsmål og diskusjon 

1400 - 1415
Pause

Bolk 4: Kort om plan og designkonkurranser
Hva må man passe på som oppdragsgiver og ansvarlig for anskaffelsen, arkitekt i jury og arkitekt i konkurranse med andre arkitekter. Parallelloppdrag vs konkurranse. 

1415 – 1445
Bærekraftige plan og designkonkurranser
Hvordan gjennomføre en privat plan og designkonkurranse for små og mellomstore prosjekter.
Per Rygh, konkurranseleder, NAL, Sivilarkitekt MNAL                      

1445 – 1500
Spørsmål og diskusjon 

1500 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
19. november kl 09:00 til
19. november kl 15:00
PÅMELDINGSFRIST
18. november 2015
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått